GPS-Rollover_20.06.2021

Enkelte Furuno GPS-mottakere har intern rollover 20. juni i år. Erstatningsmodell er tilgjengelig.

GPS systemet er synkronisert etter en annen skala for tid og dato enn koordinert universaltid (UTC). Dato beregnes ut fra en kjent startdato og et intervall på 1023 uker. Etter 1023 uker tilbakestilles dato til første dato i systemets uke 0. Når dette skjer i satellittsystemet kalles dette ofte en ekstern "GPS week number rollover". I tillegg har alle GPS mottakere en egen, intern rollover som følger samme prinsipp, men med en annen dato som første dato i mottakerens uke 0. Nyere GPS mottakere håndterer som regel både satellittsystemets rollover og intern rollover i egen programvare. Eldre modeller kan trenge spesifikk programvareoppdatering eller utskiftning, dersom programvareoppdatering ikke er mulig.

Full oversikt over rollover for FURUNO utstyr

INTERN GPS ROLLOVER 20. JUNI 2021

Listen under inkluderer modeller som er solgt i det norske markedet. Programvareoppdatering for å håndtere kommende rollover vil ikke være mulig for disse modellene. Etter rollover vil dato ikke lenger være korrekt. Vår anbefaling er å skifte disse med sine respektive erstatningsmodeller.

Man kan også oppleve at posisjonsdata ikke presenteres riktig. For å korrigere presentasjonen av posisjonsdata, kan man enten slå av utstyret og starte på nytt, eller kjøre en korrigerende kommando fra menyen.

Kommando for å korrigere presentasjon av posisjonsdata:

GPS modell

Kommando

Erstatningsmodell

GP-80 [MENU]→ [9]→[9]→[Clear GPS]→[Yes]→[ENT] Furuno GP-170
Rattmerket GPS/DGPS med mulighet også for GLONASS/DGLONASS og kombinert GPS/GLONASS
GP-90/DUAL [MENU]→ [9]→[9]→[Clear GPS]→[Yes]→[ENT] Furuno GP-170
Rattmerket GPS/DGPS med mulighet også for GLONASS/DGLONASS og kombinert GPS/GLONASS
GP-1650W/WD/WDF/WF [MENU]→ [CONFIGURATION]→[MEMORY/TRIP CLEAR]→[CLEAR GPS MEMORY] Furuno GP-1871F 
GP-1850W/WD/WDF/WF [MENU]→ [CONFIGURATION]→[MEMORY/TRIP CLEAR]→[CLEAR GPS MEMORY] Furuno GP-1971F
GP-32/37 [MENU]→ [ERASE]→[ENT]→[GPS DATA?]→[ENT] Furuno GP-39
GP-320B When NAV1 is connected, please check [GPS SENSOR SETTINGS] Furuno GP-330B