Furuno Norge øker engasjementet utenfor Norges territorialgrenser.

Produktene Furuno selger beveger seg langt utenfor Norges territorialgrenser.  Slik har det alltid vært. Nå har vi også tatt en mer aktiv posisjon med salg over landegrensene. I nord-vest Russland har vi tre forhandlere. Dette er Bajck LLC og ERA service i Murmansk samt Polarmar i Arkhangelsk. I Sør Amerika, har vi startet samarbeidet med vår forhandler Ulstein Belga Marine som er lokalisert i Rio de Janeiro.

Som sagt øker vi aktiviteten, og først på agendaen står fiskerimessen “Sea. Resourses.Technolgies – 2011”. Denne messen holdes i Murmansk fra 10.- 12.mars. Dette er en av de tre største fiskerimessene i Russland. Ved Furuno Norges stand vil du kunne se et utvalg av våre produkter med fokus på fiskeletingsutstyr og navigasjon. Vår Area Sales Manager for Russland, Frode Vik, vil være representert sammen med våre forhandlere.

"Russland er et interessant marked med stort potensiale. Det er nå mer vilje innenfor fiskeri til å investere i nybygg og oppgradering av eksisterende flåte. Det er også positivt at det innad i det politiske miljøet er mer fokus på fiskeri med tanke på finansiering. Offshore markedet vil også øke med tiden når olje og gass feltene blir utbygd. Furuno Norge er nå inne i en prosess hvor vi vil øke engasjementet vårt i det Russiske markedet" sier Frode Vik.