FURUNO ELECTRIC CO., LTD. har gleden av å presentere BBDS1, ett nytt ekkolodd med bunnklassifisering laget for bruk sammen med NavNet 3D-systemet, dette i tillegg til de vanlige funksjonene og egenskapene til DFF1, for eksempel digital filterteknologi.

Generell oversikt

BBDS1 er et nytt nettverksbasert ekkolodd som tilbyr bunnklassifisering i tillegg til DFT-funksjonaliteten (Digital Filter Technology) til Furunos DFF1-enhet.  BBDS1 identifiserer havbunnen og skiller mellom leire, sand, grus og stein ved å analysere variasjonene i ekkomønsteret fra bunnen, for eksempel partikkelstørrelse og hardhet. Ved å koble BBDS1-enheten til NavNet 3D-nettverket vil du skaffe deg verdifull informasjon om hvor de beste fiskemulighetene fins og du vil se en fin økning i dagens fangst. Du kan velge mellom to ulike bunnanalysemoduser: Standard og Probability:

Standard modus

De mest sannsynlige bunnmaterialene (leire, sand, grus og stein) enten som et grafisk bilde eller som en firefarget felt nederst på skjermen.

Sannsynlighets Modus

Noen ganger er det vanskelig å identifisere om det er sand, leire, grus eller stein. Problemet kan også være at det endrer seg plutselig fra det ene til det andre. Sannsynlighets modus forteller deg hvilke type bunn det mest sannsyling er.

Grunnleggende spesifikasjoner

Frekvens: 50/200 kHz dobbelfrekvens
Ytelse: 600 W/1 kW
Strømtilførsel: 12-24 VDC: 1.1-0.4 A (med ytelse på 1 kW)
Temperatur : -15 to + 55 ˚C (under drift)
Relativ fuktighet: 93% ved 40 ˚C
Vanntett: IP20 (ikke vanntett)

Krav til bruk av bunnanalyse
Avstand til bunnen: 5-100 m
Båthastighet: 0-10 knots
Svingermontering: Gjennomgående eller hekkmontert
MFD8/12/BB programware: v2.06 eller nyere

Merknader
1) Resultatene vist i funksjonen kan noen ganger være annerledes enn de faktiske bunnmaterialene.
2) For best mulige resultater må BBDS1 ikke brukes med såkalte «in-hull»- monterte svingere.
3) BBDS1 kan noen ganger vise feil i bunnanalyseresultatene, spesielt hvis det er en stor fiskestim rett under båten. Slike feil skyldes at båten får utilstrekkelig ekko tilbake fra bunnen.
4) Materialer som skjell, koraller eller skipsvrak vises som det materialet de ligner mest på i de fire kategoriene: leire, sand, grus eller stein.
5) Auto-modus aktiveres automatisk når bunnidentifikasjonsfunksjonen slås på. (Man kan ikke velge manuell modu).
6) BBDS1 er ikke kompatibel med NavNet 1 eller NavNet vx2.

Sammenlignet med DFF1