Den nye VHF radioen fra FURUNO, FM-4721 har tre funksjoner integrert i ett: radio som takler ATIS (Automatic Transmitter Identification System) med DSC (Digital Sell Call), intercom og høyttaler. Displayet viser nødvendig navigasjonsinformasjon som LAT (Lengde)/LONG (Bredde), Speed Over Ground og Course Over Ground.

FM-4721 er en kraftig VHF radio med mange fordeler. Først av alt gir den en god lydgjengivelse. Her kan brukeren velge mellom 25W eller 1W utgående ytelse. Den innebygde DSC klasse D funksjonen kan håndtere såkalte distress calls (nød rop), individuelle eller ships calls. Ønskede kanaler velges med FURUNO-rotokey, som er roterende knapp. Man har også hurtigknapp for raskt å velge kanalene 16 og 9. Den har ledige taster hvor man kan programmere inn personlige innstillinger.

Som opsjon kan FM-4721 utstyres med en loudhailerfunksjon.  Forhåndsprogrammerte tåkesignaler sparer skipperen flere håndgrep, og han kan dermed rette full oppmerksomhet på navigeringen.  Den har en funksjon som gir deg anledning til å høre lyd langveis fra. Dette letter kommunikasjonen over større avstander om bord. Høye rop når man legger til kai blir en saga blott. Ved behov kan enheten monteres i skjul og all betjening kan utføres med håndsettet, deriblant av- og på- funksjonen. Inntil to håndsett kan kobles til. Konfigurert kan håndsettene også brukes som intercome om bord.

Sammen med en ekstern GPS tilkoblet, kan skipperen navigere direkte til en mottatt DSC- nød posisjon. Den kan også legge ut, navigere og lagre way points. Ikke minst får du da nødvendige navigasjonsdata i displayet.

 

Tilleggsutstyr:

·         Bluetooth headset

·         7 m. lang skjøteledning for håndsett

·         Håndmikrofon