Et kraftig jordskjelv etterfulgt av en tsunami, rammet Japan fredag 11. mars.

Et kraftig jordskjelv etterfulgt av en tsunami, rammet Japan fredag 11. mars. Heldigvis ble ingen av Furunos medarbeidere eller fabrikker direkte berørt av denne ulykken. Tre av våre salgskontor i de rammede områdene ble imidlertid berørt, men alle våre medarbeidere kom seg i trygghet i god tid før tsunamien kom.