Go live with TELSCOPE Electronic Record Books

TELSCOPE - En elektronisk løsning for loggbøkene.

Papirloggbøkene bør erstattes med en elektronisk løsning av flere grunner. Den 14. desember holdt vi et webinar med dette som tema. I webinaret har vi fokus på gevinstene av å gå for en moderne, elektronisk løsning og viktigheten av å velge en godkjent løsning, i tråd med gjeldende regelverk. Webinaret inneholder også en produktdemonstrasjon med fokus på hvordan TELSCOPE forenkler loggbokhåndtering.

SE OPPTAK AV WEBINARET

Hvis du ikke fikk anledning til å delta på webinaret eller ønsker å se webinaret igjen får du tilgang til webinaret her.

kontakt oss om telscope

Kontakt oss gjerne for mer informasjon.

Hans Aannø-Fiskerstrand

Salgsansvarlig for TELSCOPE

Telefon: 90 01 83 09

E-post: hans.aanno-fiskerstrand@furuno.no

    * = nødvendig informasjon