SoMe_telScope_record books_webinar_MAIN

Papirloggbøkene bør erstattes med en elektronisk løsning av flere grunner. Den 14. desember kjører vi webinar med dette som tema. Vi har fokus på hvorfor man bør gå for en moderne, elektronisk løsning og hvilke faktorer man bør ta i betraktning ved valg av løsning. Vi skal også gi en oversikt over nyhetene i siste versjon av TELSCOPE. Bruk lenken i saken og meld deg på!

TELSCOPE ER TYPEGODKJENT FOR ALLE LOGGBØKER

TELSCOPE er typegodkjent for alle loggbøker, både SOLAS og MARPOL bøkene. En rekke flaggstater har også godkjent TELSCOPE elektroniske loggbøker som erstatning for de fysiske bøkene. Gå til vår produktside for TELSCOPE  for en fullstendig oversikt.

TELSCOPE er en helhetlig løsning for elektroniske loggbøker, sjekklister og fremtidige e-navigasjonstjenester. Loggbøkene er typegodkjent av DNV, i henhold til ISO 21745 – Electronic record books for ships og DNVs klassekrav. Løsningen er i tråd med SOLAS og MARPOL.

opptak_telScope_banner

6 FORDELER MED ELEKTRONISKE LOGGBØKER

 • Effektivt: med TELSCOPE elektroniske loggbøker bruker man betydelig mindre tid på loggføring. Mange typer loggføringer kan fullstendig automatiseres. TELSCOPE Ship-to-Shore løsningen gir landsiden full tilgang til alle loggbøker for alle fartøy.
 • Nøyaktig: TELSCOPE henter sensordata direkte fra relevante sensorer. TELSCOPE kan også hente navigasjonsrelatert informasjon fra ECDIS og maskinrelatert informasjon fra skipets IAS.
 • Kvalitet og samsvar: Bruk av sensor- og systemdata reduserer risiko for feil og unøyaktigheter under loggføring og sikrer tidsmessig samsvar mellom bøkene når hendelser logges i flere bøker.
 • Fremtidsrettet: Elektroniske loggbøker er en naturlig del av fartøyets e-navigasjonsløsninger. Ved å holde tritt med utviklingen og velge en typegodkjent løsning, stiller rederiet godt forberedt i forhold til fremtidige krav og teknologiske endringer.
 • Kostnadsbesparende: Minimal manuell administrasjon samt elektronisk datalagring i stedet for lagring av fysiske bøker gir betydelige ressursbesparelser. 
 • Miljøvennlig: Overgang til elektroniske loggbøker betyr redusert papirforbruk og ingen miljøutslipp knyttet til frakt. TELSCOPE elektroniske loggbøker er et miljøvennlig valg.
island_offshore_stig silden_loggbok

Det loggføres at man går vekk fra de fysiske loggbøkene og over til TELSCOPE elektroniske loggbøker om bord i Island Clipper. Stig Silden er kaptein om bord og sier til oss: - papirloggbøkene er så gammeldagse at de kun er slått av blekk og fjærpenn. Nå må vi videre!

Faktorer å ta i betraktning VED VALG AV LØSNING

 • Typegodkjenning: Hvilken lovgivning, standard eller klassekrav må løsningen oppfylle? 
 • Funksjonalitet: Hvilke loggbøker og hvilke funksjoner må løsningen inkludere?
 • Gevinst: Hvilke gevinster skal hentes ved å innføre elektroniske loggbøker?
 • Kvalitet: Hvordan garanterer løsningen at loggføringen til enhver tid er nøyaktig, korrekt og komplett?
 • Kompatibilitet: Hvilke sensorer og systemer må løsningen kunne integrere med? Er den kompatibel med skipets utstyr og e-navigasjonstjenester?
 • Cyber sikkerhet: Har løsningen mulighet for sikker nettverksplassering og datautveksling?
 • Service: Hvem er produsent av løsningen? Får du raskt og enkelt tilgang til service, support og oppdateringer?

Furuno har et lokalt servicenettverk som dekker hele kysten av Norge. I tillegg koordinerer vi service globalt for våre kunder. Vårt globale service nettverk har god representasjon i de fleste av verdens havner.

Furuno tilbyr også fjernservice over vår plattform HermAce. Denne løsningen inkluderer HermAce Gateway for sikker tilkobling og datautveksling. HermAce er en sertifisert løsning i tråd med gjeldende krav knyttet til cyber sikkerhet.

TELSCOPE elektroniske loggbøker kan fullt ut erstatte papirloggbøkene. Sensor- og systemdata hentes og lagres slik at man alltid har korrekte data for loggføringstidspunktet, både for automatisk og manuell logging. Loggbøkene lagres også på land og kontoret har full tilgang. Dette eliminerer behovet for å ta kontakt med de ombord for innhenting av loggføringer og relatert dokumentasjon.

kontakt oss om telscope elektroniske loggbøker

For mer informasjon om TELSCOPE elektroniske loggbøker, ta kontakt med:

Hans Aannø-Fiskerstrand

Salgsansvarlig for TELSCOPE

Telefon: 90 01 83 09

E-post:

NYHETER FRA FURUNO NORGE