Trålsonar TS-331A

Nøkkelegenskaper

  • God ekkopresentasjon
  • Full oversikt over inngang i nota
  • Separate og uavhengige ekkolodd og vertikal sonar
  • Ny layout av trålsonarbilde
  • Flere nye funksjoner er lagt til