Trålsonar TS-360

Trålsonar med sanntidspresentasjon av hele trålåpningen

  • Frekvens: 120 kHz
  • Antall stråler: 720
  • Oppdateringshastighet for sonarbildet: 360°/0,8 sekund
  • Ekkoloddpresentasjon med zoom og justerbar strålebredde, 10°- 40°
  • Automatisk roll-korreksjon kan aktiveres
  • Mulig å tilkoble inntil 4 fangstsensorer
  • Eksport av dybdedata til tilkoblet ekkolodd