Einar Erlend_FSV-75_sonar_storfangst

Både havgående ringnotbåter og kystnotbåter forbereder seg på et litt annerledes makrellfiske i år. All fangst må tas i norsk sektor. Kystnotbåten Einar Erlend har gjort unna årets seifiske og har fått en kanonstart på makrellen, med en fangst på 200 tonn!

Einar Erlend er akkurat ferdig med årets seifiske og er allerede i gang med makrellfisket! Vi har tatt en prat med skipper Einar Meløysund om Furuno sonarpakken de har ombord. Han forteller at de etter hvert har gjort seg svært gode erfaringer med Furuno Høyfrekvenssonar FSV-75, både på sei- og makrellfisket. Einar Erlend gjorde unna seikvoten, 1160 tonn, på 16 fine vårdager. Det effektive fisket utgjorde omtrent halvparten av tiden, forteller han. Vi spurte hva som må til for å få til dette? Einar er tydelig på at det ikke er én enkelt ting, men summen av flere ting, samt en «god flyt». Han nevner; god båt, gode instrument, godt bruk, god skipper, godt mannskap. Så legger han til at man skal også ha litt flaks!

Vi leiter typisk etter seien innenfor en rekkevidde på rundt 400 meter. FSV-75 har rikelig rekkevidde og svært god skilleevne. Den høye frekvensen gjør at sonaren fungerer meget godt, selv om det er krevende forhold i sjøen, som strømforhold, temperaturskifter og mye åte, sier Einar Meløysund, skipper på Einar Erlend.

KYSTFISKE PÅ MAKRELL

Utfordringen med makrellfisket på kysten er grunnere farvann og mer kuperte bunnformasjoner. Da er man avhengig av en sonar med høy frekvens, for å oppnå tilstrekkelig skilleevne mellom ekko fra bunn og ekko fra fisk.

En annen utfordring er at tidlig i sesongen står makrellen gjerne helt oppe i overflaten. Da er også høy frekvens avgjørende for å oppnå god deteksjon.

SONARPAKKEN PÅ EINAR ERLEND

Einar Erlend er en kystnotbåt som driver et allsidig fiskeri, hvert av de med sine spesifikke behov for godt tilpassede instrumenter. For sei- og makrellfisket, er det spesielt rekkevidde og skilleevne uansett forhold, som Meløysund trekker frem, når han snakker om høyfrekvenssonar FSV-75.

Skipper Einar Meløysund er tydelig på at det er summen av flere ting, samt en «god flyt», som bidrar til at kvoten tas effektivt. Han nevner; god båt, gode instrument, godt bruk, god skipper, godt mannskap. Så legger han til at man også skal ha litt flaks!

KOMBINASJONEN FSV-25 og FSV-75

For å komplettere høyfrekvenssonaren har Einar Erlend også Furuno lavfrekvenssonar FSV-25.  Både for kystnotbåter og de havgående ringnotbåtene kan kombinasjonen av høyfrekvens og lavfrekvens sonar være optimal.

I sildefiske, og for havfiskeflåtens kolmulefiske, kommer også 3D presentasjonen til sin rett. FSV-25 har lang rekkevidde, 7.000-10.000 meter, og svært god skilleevne uavhengig av range. 3D opsjonen F3D-S gir en lett forståelig 3D presentasjon av stimen som gjør det langt enklere å vurdere form, dybde, retning og fart. Presentasjonen gir også en god indikasjon på biomasse, samt risiko for bifangst.

NYHET: FSV-75 3D PRESENTASJON

Høyfrekvenssonar FSV-75

En  3D presentasjon er lett å forstå og gir god visuell informasjon om størrelse, tetthet, dybde og fart på stimen.

Terje_Petersen_CSH-70

Høyfrekvenssonar er det eneste som duger for makrellfiske på Mørekysten!
Det sier vår selger til fiskerisegmentet gjennom mer enn 40 år, Terje Petersen.

- På slutten av 80-tallet og utover var Mørekysten stedet for makrellfiske. Alle skulle ha høyfrekvenssonar, den gang Furuno CSH-70 som ble installert på over 100 fartøy. Etter hvert som de ble mulig å ta fisken utenfor norsk sektor, kunne man optimalisere tidspunkt med fokus på best mulig kvalitet. Dermed endret fiskeriet seg til et betydningsfullt havfiske, der største delen av kvoten har blitt tatt utenfor norsk sektor. Nå er betingelsene endret igjen. I år må makrellen i all hovedsak tas på kysten. Da burde alle som skal på makrellen ha seg en høyfrekvenssonar! Fra Furuno, så klart!