Lavfrekvenssonar FSV-25S

Lavfrekvenssonar med svært lang rekkevidde

  • Frekvens: 20 kHz
  • Frekvensjustering: 18/20/22 kHz
  • Max. range: 10.000 meter
  • Stabilisert for roll og pitch
  • "Auto track" på fiskestimer
  • Lett tilgjengelig funksjon for videoopptak og skjermbilder
  • Inntil 10 brukerprogram tilpasset ulike fiskeri
  • netCDF4 datautgang
  • Støtte for 2-skjermsløsning og matrise
Kategorier: , ,