AQUA SCOPE ANALYSERER ADFERD OG VEKST

Furuno Aqua Scope er en løsning som observerer oppdrettslaks  kontinuerlig, i hele merdens dybde. Aqua Scope gir unik innsikt i fiskens adferd, i sanntid og over tid. Sentralt i løsningen er gode funksjoner for kontroll med vekst i biomassen.

BRUK AV HYDROAKUSTIKK GIR FORDELER

Furuno bygger videre på vår lange erfaring med avansert hydroakustikk som hittil  har vært forbeholdt våre løsninger for effektivt, bærekraftig fiskeri. Med Aqua Scope bringer vi vår teknologi og kompetanse inn i havbrukssegmentet.

For observasjon av fisk i merd har hydroakustikk mange fordeler over andre sammenlignbare teknologier. Sensorene fungerer tilnærmet like godt uavhengig av lysforhold og turbiditet og er lite påvirket av algevekst og groe. En er heller ikke avhengig av at sensoren plasseres på rett dyp siden teknologien gjør det mulig å analysere biomasse i hele merdens dybde.

Mange tok turen innom vår stand under årets Aqua Nor messe. Produktansvarlig for Aqua Scope, Pål Haugen, presenterte løsningens analyse og presentasjon av laksens adferd og vekst.

MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV

Med lansering av Aqua Scope har vi også utvidet vårt nyhetsbrev til å inkludere produktoppdateringer og invitasjoner til arragement der havbruk er i fokus. Meld deg på å få nyhetsbrevet sendt til din e-post.  

  * = nødvendig informasjon


  kontakt oss om aqua scope

  Kan man finne interessante sammenhenger mellom adferd, fórmengdeforbruk og vekst?

  Dette spørsmålet stiller produktansvarlig for Furuno Aqua Scope, Pål Haugen. Han er biolog og har i tillegg lang fartstid innen forskning og produktutvikling, der analyse av kompliserte datasett og bruk av maskinlæring står sentralt.

  - Vi ser at adferd som hvor dypt fisken står, hvor fort den svømmer, hvilken vinkel den svømmer med, og flere andre parametere som vi med Aqua Scope har mulighet til å monitorere, varierer sammenfallende med variasjon i ulike eksterne faktorer. Dermed tror vi det kan være svært interessant å sammenstille for eksempel vekstobservasjoner og fôrmengdeforbruk med adferdsdata, og data fra det næringen selv erfarer som relevante eksterne faktorer. 

  Pål_Haugen_FurunoNorge

  Kontakt oss gjerne for mer informasjon.

  Pål Haugen Produktansvarlig Furuno Aqua Scope
  Mobil: 95 23 83 51
  E-post:

  LES VÅRE NYHETSPOSTER OM AQUA SCOPE