Aqua Scope gir en unik innsikt i oppdrettsfiskens adferd og en god oversikt over vekstutvikling. Løsningen er driftssikker, krever lite vedlikehold og er svært enkel å montere. Sanntidsobservasjon og lagring av data starter umiddelbart og allerede etter noen få timer, har man tilgang til omfattende analyse av biomassen.

EN UNIK LØSNING FOR ANALYSE AV VEKST OG ADFERD

Furuno bygger videre på vår lange erfaring med avansert hydroakkustikk. Med Aqua Scope tar vi våre løsninger inn i havbrukssegmentet. Løsningen benytter hydroakustikk for observasjon av fisk i merd og har unike presentasjoner for biomasse og fiskens adferd i merden.

Aqua Scope er svært enkel å montere, rask å sette i drift og krever minimalt med vedlikehold i driftsfasen.

Løsningens komponenter monteres enkelt og observasjonen starter umiddelbart. Allerede etter få timer kan informasjon om biomasse og adferd presenteres.

AQUA SCOPE ER ENKEL Å MONTERE

Aqua Scope løsningskomponenter slik de ble presentert under Aqua Nor 2023. Kofferten med selve ekkoloddet festes enkelt på merden og svingeren senkes ned mellom 1- 30 meter avhengig av hvor dypt merden er senket. 

Løsningens komponenter er robust og kompakt

Selve ekkoloddet er plassert i en vanntett koffert som festes på merden med en medfølgende brakett. Kofferten inneholder alt av nødvendig elektronikk for prosessering samt kommunikasjon av komprimert data til sky.

Selve sensorpakken er samlet i en solid kapsling som både kan monteres i overflaten for konvensjonelle anlegg, men også senkes ned på større dyp for nedsenkbare anlegg. Kapselen kan enkelt henges i en liten bøye i overflaten, eller festes i strukturer på merden om dette er tilgjengelig.

Sensoren plasseres en meter under overflaten og leser av all biomasse som passerer sensoren i hele merdens dybde.

Etter installasjon krever utstyret minimalt med tilsyn og vedlikehold. Løsningen er tilnærmet upåvirket av lysforhold og turbiditet og gir kontinuerlig observasjon i hele merdens dybde.

AQUA SCOPE ER EN DRIFTSSIKKER LØSNING

Bruk av hydroakustikk gir mange fordeler

For observasjon av fisk i merd har hydroakustikk mange fordeler over andre sammenlignbare teknologier. Signalene er tilnærmet like gode uavhengig av lysforhold og turbiditet og sensoren er lite påvirket av algevekst og groe. En er heller ikke avhengig av at sensoren plasseres på rett dyp siden teknologien gjør det mulig å analysere biomasse i hele merdens dybde.

Den enkle og hardføre utformingen gjør det lett å handtere utstyret på merdkanten. En har enkel tilgang til alle komponentene i systemet, og en kan enkelt flytte på utstyret om en operasjon krever det.

kontakt oss om Aqua Scope

Marianna Anichini og Pål Haugen er begge engasjert i arbeidet med videreutviklingen av Furuno Aqua Scope. De er begge biologer og har i tillegg lang fartstid innen forskning og produktutvikling, der analyse av kompliserte datasett og bruk av maskinlæring står sentralt. De er spent på hvordan oppdrettsnæringen vil dra nytte av funksjonaliteten i Aqua Scope i tiden fremover.

For mer informasjon om Aqua Scope ta kontakt med:

Pål Haugen

Produktansvarlig for Aqua Scope

Telefon: 952 38 351

E-post: paal.haugen@furuno.no

NYHETER FRA FURUNO NORGE