AquaScope_biomasse_aquaculture_ekkolodd

Aqua Scope er utviklet og tilpasset spesielt for å kunne møte de unike behovene for observasjon av oppdrettslaks. Løsningen inkluderer funksjoner som gir god kontroll med vekst i biomasse og monitorerer i tillegg adferd, som bidrar til unik innsikt i fiskens helse og velferd.

OBSERVASJON AV FISK LANGT NEDOVER I MERDEN

Med basis i unik ekspertise innen hydroakustikk, og funksjonalitet som kombinerer marin biologi og maskinlæring, skiller Furuno Aqua Scope seg fra andre løsninger i markedet.

Løsningens ekkolodd er spesielt utviklet for å se fisk i hele merdens dybde og gir observasjonsdata av meget høy kvalitet.

Observasjon og datainnsamling starter umiddelbart etter installasjon og ytelsen er helt uavhengig av skiftende vær og vanskelige lys- og siktforhold i merden. Løsningen er også svært enkel å installere, den er driftssikker og har ikke behov for  noen form for vedlikehold for å opprettholde ytelse.

Aqua Scope observerer fisken i sanntid og overfører alle observasjonsdata til en skyløsning. I skyen blir data analysert, filtrert og optimalisert med mål om å gi best mulig innsikt i vekst og adferd.

AQUA SCOPE PRESENTERER FISKENS ADFERD

Løsningens analyseverktøy har unike presentasjoner av fiskens adferd og er veldig enkelt å bruke.

I tillegg til individspesifikk informasjon om svømmehastighet, svømmevinkel og dybde, kan Aqua Scope presentere biomassens samlede adferdsprofil.

Aqua Scope har kapasitet til å utføre beregninger på et svært høyt antall fisk per døgn, konsekvent og med høy presisjon. Ved å anvende Aqua Scopes kraftige analysefunksjoner på de store datasettene som løsningen samler, kan man avdekke adferdsmønstre og årsakssammenhenger som frem til nå har vært skjult. Ny innsikt muliggjør beslutninger som kan påvirke produksjonseffektivitet og fiskevelferd.

kontakt oss om aqua scope

For mer informasjon om Furuno Aqua Scope ta kontakt med:

Thomas Schjøtt Hannevig

Områdesalgssjef for akvakultur

Telefon: +47 413 45 432

E-post: