Med Aqua Scope får du et unikt innblikk i hvordan fisken oppfører seg i merden, i hele vannsøylen. Aqua Scope monitorerer fisken kontinuerlig, med samme høye kvalitet på målingene uavhengig av skiftende lys- og siktforhold.

KONTINUERLIG OBSERVASJON AV FISK I HELE VANNSØYLEN

Aqua Scope har to muligheter for å observere adferden fisken har under ekkoloddet. En sanntidsmodul viser øyeblikksbilder av biomassens tetthet rett under loddet.  Aqua Scope har også en modul for statistisk analyse og visualisering. Presentasjonene denne modulen tilbyr gir mulighet til å oppdage trender og mønstre for ulik type adferd. Datasettet Aqua Scope lager kan eksporteres og presenteres i andre 3.parts systemer om ønskelig.

Furuno har unik kompetanse på hydroakustikk og dataanalyse. Kombinert med oppdretteres brede erfaring med produksjon og biologi ser vi for oss gode muligheter for å finne forbedringsområder for produksjon og dyrevelferd.

Aqua Scope lar deg observere fisken i sanntid.  I tillegg lagres alle data og behandles for presentasjon i ulike analysefunksjoner, som viser adferdsmønster og trender over tid.

Aqua Scope sanntidsmonitorering

Sanntidsobservasjon ved bruk av ekkolodd 

Bruk av avansert hydroakustikk gir observasjonsdata av meget høy kvalitet, uavhengig av skiftende lys- og siktforhold.

Aqua Scope benytter blant annet et ekkolodd spesielt utviklet for observasjon av fisk i merd. Med Aqua Scope kan du enkelt se hvilken dybde fisken står på og hvilken hastighet den beveger seg med. Dette kan være nyttig for eksempel i forbindelse med å styre annet utstyr til ønsket dyp, se effekten av utforing eller studere adferd ved bruk av lys.

Løsningen er svært enkel å installere og krever lite vedlikehold.

Bruk av hydroakustikk og avanserte analysefunksjoner skiller Aqua Scope fra andre løsninger i markedet.

Aqua scope adferdsanalyse

Se adferdsdata presentert på ulike måter

Alle observasjonsdata lagres i en skyløsning. Innsamlede data blir analysert, filtrert og optimalisert med mål om å gi best mulig innsikt i adferd over tid.

Løsningens analyseverktøy er enkelt å bruke og gir mulighet for unike presentasjoner av adferd. Dette kan være hvilket dyp fisken svømmer på, fiskens svømmehastighet eller vinkel på svømmeretningen.

Aqua Scope har også funksjoner for presentasjon av vekstutvikling.

Kontakt oss om Aqua Scope

Marianna Anichini og Pål Haugen er begge engasjert i arbeidet med videreutviklingen av Furuno Aqua Scope. De er begge biologer og har i tillegg lang fartstid innen forskning og produktutvikling, der analyse av kompliserte datasett og bruk av maskinlæring står sentralt. 

For mer informasjon om Aqua Scope ta kontakt med:

Pål Haugen

Produktansvarlig for Aqua Scope

Telefon: 952 38 351

E-post:

NYHETER FRA FURUNO NORGE