bro_havsnurp_bluebridge

MS Havsnurp er nettopp overlevert til Misund-rederiet Havsnurp AS og avløser rederiets gamle fartøy med samme navn. Om bord er de straks klar for tråling på stavsild. På broen har de god oversikt over både fisk og fangst med en solid Furuno-pakke som inkluderer våre mest sofistikerte sonarer og ekkolodd. Vi takker for tilliten og gratulerer rederi og mannskap med fartøyet!

MS HAVSNURP

Nye MS Havsnurp skal stort sett drive samme fiskeri som forgjengeren, men mye er allikevel annerledes. Det er lagt stor vekt på modernisering, sikkerhet, ergonomisk gode arbeidsforhold, bærekraftig fiske og miljøvennlig drift.Furuno-pakken om bord er en del av dette bildet. Instrumentene for fiskeleting, samt trålsonar med fangstsensorer, gjør det mulig å drive et mer bærekrafitig fiske. I tillegg har fartøyet fabrikk om bord, for å kunne håndtere bifangst på en måte som bidrar til oppfylling av kvote.

BlUEBRIDGE SKJERMSTYRING

MS Havsnurp har også Furuno BlueBridge™ Matrix skjermstyring, en komplett og skalerbar skjermstyringsmatrise som kan tilpasses alle typer fartøy. Løsningen kombinerer skjermstyring, systemintegrasjon og sentralisert betjening, på en brukervennlig måte.Om bord i MS Havsnurp er det laget til ferdige oppsett som er spesielt godt tilpasset de ulike fiskeriene, samt eget oppsett for transit.

Furuno skjermstyring
Tor Inge Stølen_Havsnurp

Vi valgte BlueBridge™ skjermstyring fordi vi har tro på at løsningen vil systematisere og forenkle jobben på broen. Vi har to touchskjermer som fungerer som betjeningspanel og kan enkelt velge hvilket instrument vi presenterer på hver skjerm. Vi har også ferdigdefinerte oppsett som er tilpasset oppdraget vårt. Nå ser vi fram til å få teste dette på vårt første fiskeri, sier skipper Tor Inge Stølen.

nye MS HAVSNURP ER GODT UTSTYRT MED FURUNO PÅ BROEN

havsnurp_bau_båt_fiskebåt_tråler_prøvetur
furuno_HAVSNURP_bluebridge_radar

INSTALLASJON OG KOMMISJONERING AV FURUNO-PAKKEN

Furuno-pakken er installert og kommisjonert av Furuno-forhandler Marinelektronikk AS. De holder til i Ålesund og er en totalleverandør av elektroniske tjenester og maritim elektronikk.

Sture Vatnehol i Marinelektronikk takker for leveransen og kommisjoneringen, og er alltid klar for serviceoppdrag ved behov!

- Det var en ære å få dette oppdraget av Havsnurp AS! I samarbeid med rederiet kom vi fram til et godt brokonsept. De har valgt store skjermflater hvor BlueBridge Matrix løsningen gir dem mulighet til å kjøre fullskjerm-modus for et instrument, eller "split view visninger" for flere instrument samtidig, på samme skjerm. Vi ønsker mannskapet lykke til med  fiskeriet, sier Sture Vatnehol i Marinelektronikk AS.

NYHETER FRA FURUNO NORGE