Pål_Haugen_FurunoNorge

Vi ønsker Pål Haugen velkommen til Furuno Norge! Pål inngår i vårt hydroakustikkteam og skal jobbe med forskning og produktutvikling av nye løsninger for havbruk.

VI ØNSKER PÅl HAUGEN velkommen til FURUNO Norge 

Pål har en mastergrad i biologi og en doktorgrad i statistikk, fra universitet i Tromsø. Han har lang fartstid innen anvendt tallanalyse med fokus på datadrevet forretningsutvikling. Hos oss jobber Pål med å utvikle gode, matematiske modeller for biomasseberegninger i merd. Nå er han godt i gang med praktisk feltarbeid på merdkanten, i tett samarbeid med NTNU i Ålesund og lokale aktører i havbruksnæringen.

Pål har lederutdanning fra forsvaret og har gjort seg gode erfaringer fra eget oppstartsfirma, hvor hovedfokuset var på analyse av sensordata for driftsoptimalisering av skip. Han kommer til Furuno Norge fra selskapet Driw, der han jobbet med programvareutvikling av logistikksystemer for handelsbransjen.

Pål er en nysgjerrig, samfunnsengasjert og kreativ person, som ikke har noe imot å kategoriseres som en noe nerdete type. Vi setter stor pris hans bidrag til både fag og miljø og ønsker han hjertelig velkommen til Furuno-familien!

FLERE NYHETER FRA FURUNO NORGE