TIMEZERO_V5_SoMe

Nå er TimeZero Professional V5 tilgjengelig! Ny versjon er kompatibel med TZ MAPS, som betyr tilgang til nye, unike kartpresentasjoner. En ny, online karttjeneste gir enkel tilgang til kartoppdateringer. Versjonen har også flere nye funksjoner, som Smart radar og Dynamisk fyrpresentasjon, som bidrar til forbedret situasjonsforståelse.

UNIKE KArtpresentasjoner Og MANGE nye funksjoner

TimeZero Professional V5 er kompatibel TZ MAPS og gir dermed tilgang til siste generasjon vektorkart, samt nye og unike kartpresentasjoner og fargepaletter.

Ved kjøp av kart får brukeren alle typer kart som er tilgjengelig for området, inkludert bunnkart og 3D bunnprofilering, der dette er tilgjengelig.

Den nye versjonen har også en ny, online karttjeneste med enklere nedlasting av kartoppdateringer. Der man før måtte laste ned hele kartområdet, som ofte utgjør en betydelig datamengde, laster man nå ned enkeltoppdateringer som små filer.

OPPGRADERING

Kontakt din nærmeste forhandler om oppgradering til TimeZero Professional V5.

Ny versjon installeres av din forhandler, enten om bord eller som en remote installasjon ved hjelp av TeamViewer.

FINN DIN NÆRMESTE FORHANDLER

TimeZero kartpresentasjoner:

Ved kjøp av kartområder følger alle tilgengelige kart for det aktuelle området med. Kartinformasjon presenteres i ulike lag som kan aktiveres/deaktiveres og fargepaletten er brukerbestemt. Inkluderte karttyper (når de finnes for området):

  • Vektorkart
  • Rasterkart
  • BathyVision (krever ikke PBG modul)
  • Flyfoto

TimeZero BathyVision kartpresentasjon:

Presentasjonen av fiskerikart har gjennomgått en kraftig modernisering og har i ny versjon fått navnet BathyVision.

Kartene genereres basert på offisiell hydrografisk informasjon, etter direkte avtale kartverkene i de respektive land. De offisielle dybdekotene og loddskuddene er erstattet med genererte dybdelinjer, produsert på basis av høyoppløselige dybdedata for aktuelt område. I tillegg kan dybdeforskjeller presenteres med fargesjatteringer i henhold til en brukerbestemt fargepalett.

BathyVision presenterer dybdeprofil. For bunnhardhet må man også ha PBG modulen.

NYE Funksjoner for bedre situasjonsforstålese

Radar Underlay display:

Vektorkartet presenteres som et eget lag under radarbildet. Dette gjør det enkelt å se at radarbildet stemmer overens med landkonturer, som igjen er en indikasjon på at navigasjonssensorene er nøyaktige.

AIS fiskemodus:

Med AIS fiskemodus aktivert vil AIS mål som beveger seg innenfor gitte hastigheter presenteres med en brukerbestemt farge. Dette gjør det enkelt å bestemme om fartøy i nærheten er i aktivt fiske eller i transit.

Funksjonen gir også mulighet for å opprette en liste av AIS mål man ønsker å observere og presentere disse i en bestemt farge.

Smart radar:

Ved bruk av Smart radar kan bevegelige mål presenteres som vanlig, mens man kan velge farger for typer av AIS mål, bøyer og land. Hensikten er å enkelt kunne  oppdage og observere mål som kan utgjøre en fare.

Fyrsektor og blink:

Denne funksjonen gir brukeren en intuitivt presentasjon av fyr og lykter under seilas. TimeZero Professional tar hensyn til landformasjoner og presenterer fyr og andre navaid (aids to navigation), i henhold til fartøyets posisjon og synsfelt. Dette gjør det enklere å bestemme hvilket fyr man ser rundt seg, og er særlig nyttig under nattseilas.

Man kan også aktivere "lysblink" og få presentert en liste over fyr, med fyrnavn, avstand og bearing. Sektorfargen man befinner seg i for de ulike fyrene presenteres også i listen.

TimeZERO v5 er Kompatibel med DFF3-uhd

TimeZero Professional V5 er kompatibel med ekkoloddmodulen DFF3-UHD,  vår kraftigste ekkoloddmodul som tar over for tidligere modell DFF3.

DFF3-UHD er en CHIRP ekkoloddmodul. Med en utgangseffekt på 3 kW gir denne modellen meget god rekkevidde.

DFF3-UHD har justerbar frekvens mellom 25-242 kHz og gir en skarp avtegning av alle ekko, også på grunt vann. 

TZT19FwithDFF3-UHD_nyhet

NYHETER FRA FURUNO NORGE