Med TelCare holder du din TECDIS-installasjon oppdatert og får automatisk tilgang til alle nye funksjoner!

HOLD TECDIS OPPDATERT MED TELCARE

Med et TelCare-abonnement er det enkelt å holde TECDIS oppdatert og i henhold til alle reguleringer og krav, både IMO ytelseskrav, klassekrav og flaggstatskrav. Når en ny programvareversjon er tilgjengelig blir dette annonsert til alle abonnenter. Det er enkelt for ombordpersonell å laste ned nye versjoner og installere disse selv. Et versjonsskriv med beskrivelse av nye og endrede funksjoner gjøres samtidig tilgjengelig.

Når man tegner et TelCare-abonnement får man tilgang til siste versjon av TECDIS, inkludert alle tilleggsfunksjoner.

TECDIS ER EN IMO-GODKJENT ECDIS

Kystseilas krever mye av navigatøren. Variert topografi, tøffe værforhold samt lysforholdene vinterstid byr på utfordringer. TECDIS er spesielt godt tilpasset norsk kystseilas. 

TECDIS er IMO-godkjent og leveres til alle typer fartøy med bærekrav til ECDIS, uavhengig av segment. Den er godt likt fordi den oppleves enkel å bruke. Brukergrensesnittet er effektivt og intuitivt med smarte løsninger reduserer antall klikk og navigatøren har tilgang til mange nyttige funksjoner som går ut over IMO-standardens krav til en ECDIS.

Funksjonaliteten og presentasjonsmulighetene i TECDIS er utviklet i tett samarbeid med navigatører med lang erfaring med seilas på norskekysten, kanskje en av verdens mest krevende kyststripe.

TelCare logo

TELCARE GIR TILGANG TIL NYTTIGE FUNKSJONER

Over mange år har navigatører på fartøy innen ulike segment meldt inn behov og ønsker til oss. Vi setter umåtelig stor pris på denne dialogen. Resultatet er en rekke tilleggsfunksjoner og presentasjonsmuligheter som er helt unik for TECDIS. Vi ønsker at alle brukere skal kunne  nyte godt av dette, der for er alle tilleggsfunksjoner samlet og gjort tilgjengelig gjennom TelCare-abonnementet. Abonnementet tegnes pr. installasjon og gir løpende tilgang til nyeste versjon av TECDIS. Nye programvareversjoner gjøres vanligvis tilgjengelig 1-2 ganger pr. år.

OVERSIKT OVER TILLEGGSFUNKSJONER TILGJENGELIG MED TELCARE

 • Optical bearing device integration
 • GNSS jamming and spoofing detection
 • Long heading line
 • Additional route monitoring view
 • Rendevous
 • Edit route lane and turn radius in the chart
 • Curved EBL
 • Drag’n’drop editing of route lane and turn radius
 • Speed-To-Go (STG) calculator
 • Time-To-Go (TTG) calculator
 • Default speed calculator
 • TotalTide integration
 • Transit conning
 • Single click chart loading for GNS

hvordan ETABLERE et telcare abonnement

Det er enkelt å opprette et TelCare abonnement. For ett eller noen få fartøy kan du enkelt gjøre dette selv på vår nettside. Gjelder det en flåte kan det være mer hensiktsmessig å ta kontakt med salgsavdelingen eller med din kundekontakt hos oss.

Opprett TELCARE ABONNEMENT Kontakt oss
VÅRE TECDIS MODELLER

Alle våre TECDIS modeller er IMO-godkjent som ECDIS og dekkes av samme typegodkjenning. Det er maskinvare og skjermstørrelser som utgjør forskjellen mellom modellene. Vi tilbyr to modeller bestående av prosessor med frittstående skjerm. Sertifikatet lister alle typegodkjente skjermer, fra 24” - 55”. Vi tilbyr også to panel-pc modeller i skjermstørrelsene 27” og 24”. Alle TECDIS modeller kan fritt kombineres i et dual-oppsett, både i henhold til klassekrav til ECIDS konfigurasjon og til flaggstatskrav for papirløs seilas.

TECDIS_2139_ECDIS_main

TECDIS 2139

Prosessor med frittstående skjerm.

Gå til produkt
TECDIS_2128_ECDIS_FURUNONORGE_MAIN

TECDIS 2128

Prosessor med frittstående skjerm.

Gå til produkt
TECDIS-2728-main

TECDIS 2728

27” panel-pc.

Gå til produkt
TECDIS-2424-main

TECDIS 2424

24” panel-pc.

Gå til produkt

Flere nyheter fra FUruno Norge

X
X