Hydra_SOME_kaptein_bro_ferge

Denne uken ble verdens første hydrogenferge satt i drift. Broen er utrustet med FURUNO navigasjons- og kommunikasjonsløsning. Utformingen er innovativ og utradisjonell, med store skjermer og fleksible løsninger. MF Hydra eies og drives av Norled og skal betjene sambandet Hjelmeland – Nesvik – Skipavik.

Furuno er ledende leverandør av navigasjonsløsninger til ferger og hurtigbåter i Norge. Våre kunder i dette segmentet er spesielt godt fornøyd med brukervennligheten til TECDIS, vår IMO-godkjente kartmaskin, og med ytelsen og driftssikkerheten til FURUNO radarene. Ombord i MF Hydra deler de denne oppfatningen og gir oss svært godt skussmål. Det setter vi stor pris på.

installasjon og kommisjonering av furuno-pakken

Thore Østensen_Vico

Daglig leder i Vico AS, Thore Østensen.

Brokonseptet på MF Hydra er tatt frem i et samarbeid mellom Norled, Westcon Power and Automation, nå SEAM AS, og Furuno-forhandler Vico AS. Konseptet er levert til de 11 siste nybyggene til Norled, og flere nybygg er på vei. Furuno bropakken på samtlige av disse er levert, installert og kommisjonert av Vico. Daglig leder, Thore Østensen, forteller om et mangeårig samarbeid som har fungert svært godt.Vico har lang tradisjon for å levere Furuno navigasjons- og kommunikasjonsløsninger til ferger og hurtigbåter og er en viktig service partner for dette segmentet.

STORE SKJERMER OG FLEKSIBEL MATRISELØSNING

Broutformingen på MF Hydra er signifikant annerledes enn den mer tradisjonelle utformingen av en fergebro. Den mest fremtredende forskjellen skyldes en fleksibel matriseløsning som tillater færre, men større skjermer, som kan splittes og deles mellom mange system. Løsningen inkluderer også sentralisert dimming og sentralisert betjening.

Effektiv gjenbruk av skjermflater gir navigatøren bedre oversikt og som regel en mer ergonomisk arbeidsstasjon. Vi har tatt en prat med mannskapet ombord og spurt hvordan løsningen fungerer for dem. De opplever broen som luftig og oversiktlig, med gode arbeidsstasjoner.

MF Hydra er vi avhengig av flere kamera for å få tilstrekkelig oversikt når vi skal legge til kai. Da utnytter vi fleksibiliteten i matriseløsningen til å kjøre radar, for å få god indikasjon på land og på kaianlegget, og flere av de andre tilgjengelige skjermene for ulike kamera. Under seilas er det andre systemer vi har behov for å overvåke. Da gir matriseløsningen oss den fordelen at vi enkelt gjenbruker skjermflatene til disse systemene.

Adm. Kaptein Gunstein Aukland

HYDRA_operasjon_navigatør_kaptein_bro_ferge

Adm. Kaptein Gunstein Aukland fører MF Hydra stødig til kai under den første turen i trafikk, tirsdag 6.juni. Foto: Samferdselsfoto/Tor Arne Aasen

FURUNO navigasjonsløsnig på mf hydra

HYDRA_navigatører_kaptein_bro_ferge

Foto: Samferdselsfoto/Tor Arne Aasen

Furuno bropakken ombord i MF Hydra inkluderer:

nominiert til "Ship of the year" prisen

HYDRA_båt_ferge

Foto: Samferdselsfoto/Tor Arne AasenMF Hydra er en av tre nominerte til "Ship of the year" prisen. Vinneren kåres den 31. august. Se de nominerte og les omtalen av MF Hydra: En av disse blir Skipsrevyen Ship of The Year 2021 - Skipsrevyen.no

Norled har en nullutslippsvisjon

Ivan Østvik, prosjektleder i Norled, har fokus på skipsdesign og nullutslippsteknologi.Foto: Norled

Norleds visjon er å drifte kun nullutslippsfartøy innen 2030. MF Hydra er et viktig skritt i den retning. Som en start opererer MF Hydra som batter/diesel hybrid. Hydrogensystemet vil bli installert i løpet av vinterhalvåret, noe som betyr at fartøyet vil være i drift med flytende hydrogen og brenselceller neste vår.

Nyheter fra FUruno Norge: