FA-170

Nøkkelegenskaper

  • Klasse A AIS, godkjent iht. alle gjeldende regelverk
  • Tar imot signal fra kyststasjoner og ATONs (Aids to Navigations)
  • Tar også imot AIS-SART signaler
  • Leverer AIS data til radar og ECDIS, serielt eller over LAN
  • Møter kravene til alarmgivning og -format i hht IMO MSC.302(87)