Scanning sonar CH-600/500

Rask step sonar med stabilisering for roll og pitch

  • Svært god skilleevne
  • Hurtig scanningshastighe. Eksempevis 360° på 3,1 sekunder med 24° scanningsvinkel
  • 11 ulike visninger, bl.a. horizontal A-scope, vertikal, ekkolodd og splittvisninger
  • Stabilisering for roll og pitch
  • Rask gain kontroll justerer alle ekko samtidig ved endret gain
  • Sonarens dome-kapsel kan byttes uten å ta fartøyet i dock
  • Velg mellom 2-frekvens eller 1-frevens modell
Kategori: