Scanning sonar CH-600/500

Nøkkelegenskaper

  • Senderfrekvens: 60 kHz, 150 kHz, 180 kHz og 240 kHz
  • Hurtig scanningshastighet – 360° på 3,1 sekunder når den er satt på 24° scanningsvinkel og på 20 m avstand
  • 11 ulike visninger, bl.a. horizontal A-scope, vertikal, ekkolodd og splittvisninger
  • Stabilisering for roll og pitch
  • Display, kontrollenhet og heve/senke kontrollenhet imøtekommer alle IEC standarder
  • IP55 hev/senk enhet gjør at sonarens dome-kapsel kan byttes uten å ta fartøyet i dock
  • Svært god skilleevne
  • Rask gain kontroll justerer alle ekko samtidig ved endret gain
Kategori:
X
X