MS Gollenes er nylig overlevert fra Karstensens Skibsværft til rederiet Gollenes og reder Frode Kvalsvik. Vi takker for fornyet tillit og leveranse av full Furuno-pakke til dette fantastiske bygget. MS Gollenes er velutstyrt med full Furuno sonarpakke inkludert trålsonar og våre mest sofistikerte ekkolodd. BlueBridge™ Matrix skjermstyring gir maksimal fleksibilitet for presentasjon av ulike system både under transit og fiskeri. Vi gratulerer og ønsker mannskapet lykke til med fisket!

-  Vi synes det var en fordel å velge en lokal leverandør. Marinelektronikk kjenner vi godt til fra før, og med Furuno bropakke føler vi at vi er i i trygge hender! BlueBridge™ skjermstyring er nytt for oss, men jeg tror denne matrisen vil systematisere og forenkle jobben på broen. Vi har to touch skjermer som fungerer som betjeningspanel og vi kan enkelt velge hvilket instrument vi presenterer på hver skjerm. Vi har også ferdigdefinerte oppsett tilpasset oppdraget vårt. Vi har i tillegg sentral dimming på alle skjermene og håndterer dette med ett tastetrykk. Nå ser vi fram til å sette i gang med vårt første fiskeri som blir tobisen, sier en spent reder, Frode Kvalsvik.

FURUNO-PAKKEN OM BORD I nye MS GOLLENES

MS Gollenes har valgt BlueBridge™ Matrix skjermstyring som bidrar til en ryddig bro og optimal utnyttelse av de store skjermflatene på denne broen! Furuno bropakken som er integrert i denne løsningen inneholder følgende:

BLUEBRIDGE MATRIX!

BlueBridge™ Matrix er en komplett og skalerbar skjermstyringsmatrise som kan tilpasses alle typer fartøy. Løsningen kombinerer skjermstyring, systemintegrasjon og sentralisering av betjening for ulike systemer, på en brukervennlig måte.

På en bro kan man oppleve utfordringer knyttet til plassering av antall skjermer og betjeningspaneler som er nødvendig for å operere fartøyet sikkert og effektivt. BlueBridge™ Matrix gir gode muligheter for både plass- og kostnadsbesparelser gjennom effektiv utnyttelse av skjermflater. I tillegg oppnås bedre ergonomi for arbeidsstasjonene på broen, ved at de mest brukte systemene kan opereres fra en behagelig rekkevidde.

Skjermer er av typen Hatteland ENIX PRO. Skjermene har god oppløsning også i fullskjerm. Tilbakemeldinger fra kundene er at monitorene har lite refleksjoner i tillegg til bra kontrast og sortnivå.

Les mer om løsningene våre
Papirløs seilas med TECDIS!

PAPIRLØS SEILAS MED TECDIS!

TECDIS er en IMO godkjent ECDIS og er kjent for å være være særdeles brukervennlig. Den er en meget populær ECDIS blant navigatørene som seiler langs norskekysten, nettopp fordi den har vært utviklet i tett samarbeid med dem og med fokus på brukervennlighet under krevende kystseilas.

TECDIS modellene har et meget effektivt ruteplanleggings- og monitoreringsverktøy, inkludert opsjon på flere nyttige overlegg, som radar- og væroverlegg, samt AIO (ADMIRALTY Information Overlay). Et TECDIS anlegg bestående av to TECDIS maskiner kan installeres i henhold til krav for papirløs seilas.

Kontakt oss om papirløs seilas

INSTALLASJON OG KOMMISJONERING AV FURUNO-PAKKEN

Furuno-pakken er installert og kommisjonert av Furuno-forhandler Marinelektronikk AS. De holder til i Ålesund og er en totalleverandør av elektroniske tjenester og maritim elektronikk.

Sture Vatnehol i Marinelektronikk takker for leveransen og kommisjoneringen, og er alltid klar for serviceoppdrag ved behov!

- Det har vært en glede og delta i byggeprosessen av Gollenes! I samarbeid med rederiet så har vi kommet fram til et nyskapende brokonsept. I sin løsning har de valgt store skjermflater hvor produktene kan bli presentert enten i fullskjerm-modus eller som "splitt-visninger" med BlueBridge™ Matrix skjermstyring. Vi ser fram til å følge opp denne flotte skuta framover, og ønsker de lykke til med fisket, sier Sture Vatnehol i Marinelektronikk AS.

NYHETER FRA FURUNO NORGE