Furuno sonarene er i rivende utvikling! Vi har et bredt spekter av sonarer som dekker mange forskjellige behov. Våre nyeste modeller har høyere ytelse i form av økt rekkevidde, svært god skilleevne og sofistikert signalprosessering som gir en støyfri presentasjon. De nyeste modellene har 3D opsjon som gir en helt unik og detaljert 3D visning av stimen man observerer.

Hvilken sonar passer best til ditt fiskeri?

Hvilke av våre modeller som passer best for ditt fartøy og fiskeri kan komme an på mange ulike faktorer. For eksempel fartøystørrelse, skrogtype og mulige skroggjennomføringer. Man må også se på type fiskeri samt hvilke andre instrumenter som er installert, som sammen med en godt tilpasset sonar kan gi deg det største utbyttet.

HVILKEN KOMBINASJON AV SONARER, EKKOLODD OG KARTPLOTTER ER BEST?

Dette spørsmålet vil det nok være en evig meningsbrytning om. Det finnes antakelig minst like mange svar som det finnes fiskere! Vi kan nok ikke gi et entydig svar, men vi har lang erfaring med å synliggjøre muligheter du kan utnytte, ved å komplementere din bro med med løsninger fra oss! Ta kontakt med oss og diskuter ønsker og behov. Om du har mulighet til å besøke oss i Ålesund, demonstrerer vi gjerne våre løsninger for deg. Vi har det meste tilgjengelig for presentasjon i vår lab!

 Har du mulighet til å besøke oss i Ålesund demonstrerer vi gjerne våre løsninger for deg. Vi har det meste tilgjengelig for presentasjon i vår lab!

KONTAKT OSS FOR EN PRODUKTDEMONSTRASJON!

Høyfrekvenssonar FSV-75 (180 khZ)

FSV-75_høyfrekvenssonar
FSV-75_høyfrekvenssonar

GUNSTIG PÅ MAKRELL, SILD OG SEI

Høy frekvens gir kortere rekkevidde, men langt bedre skilleevne. Tilstrekkelig høy frekvens og skilleevne er viktige faktorer under makrell- og sildefiske, som begge er fiskeslag som gir svake ekko på sonar, grunnet fiskens anatomi samt rask bevegelse gjennom vanmassene.

Seifiske er også et fiske der høyfrekvenssonar kan være svært gunstig. Mye av fisket foregår i områder der bunnformasjonene er mer kupert. Fisken står oftere i slør nær bunn eller på kanter, enn i store stimer i frie vannmasser. Da er høy frekvens avgjørende for å oppnå tilstrekkelig skilleevne til å kunne skille fisk og bunn.

Furuno høyfrekvenssonar FSV-75 benytter nyeste teknologi for avansert signalprosessering. Mens den høye frekvensen muliggjør et høyoppløselig og detaljert sonarbilde, sørger singalprosseseringen for skarp avtegning av alle ekko og samt at all støy fjernes.

last ned brosjyren

ENKEL OPPGRADERING TIL FSV-75 3D

FSV-75 kan enkelt oppgraderes til 3D versjon. Det eneste som kreve er en programvarelisens for å åpne for denne presentasjonen.

FSV-75 3D HAR STØTTE FOR TO-SKJERMSOPPSETT

Med et to-skjermsoppsett har man mulighet til å jobbe i det vanlige sonarbildet og samtidig ha 3D-visningen aktiv, enten ved at to dedikerte skjermer er tilkoblet prosessoren eller gjennom en skjermstyringsmatrise.

BIOMASSEMÅLING

FSV-75 3D har signalprosessering som gir rikelig nok detaljer til å kunne beregne biomasse. Man setter ut en ramme rundt aktuelt område og får 3D-visning i skjermbildet.

HISTORIKK I 3D

FSV-75 3D presenterer historikk over området man har gått over i 3D.

Mellomfrekvenssonar FSV-85 (80 kHz)

Furuno_sonar_FSV-85
Furuno_sonar_FSV-85

Furuno mellomfrekvenssonar FSV-85 er en omnisonar som gir deg 360° deteksjonsfelt. Den har svært god detekteringsevne og fungerer godt under alle forhold. Høy skilleevne gir en tydelig avtegning av bunn og fisk som står nær bunn, og dermed er denne sonaren et meget godt verktøy for mange typer fiskeri, inkludert makrell- og sildefiske, der man er avhengig av god presentasjon av fisk som beveger seg raskt og som gir relativt svake ekko.

Hele 10 ulike brukerprogram gir mulighet for tilpasninger og finjustering for ulike forhold og fiskeri.

FORBEDRET BRUKEROPPLEVELSE VED OPPGRADERING FRA FSV-84 TIL FSV-85

FSV-85 er etterkommeren til FSV-84. Begge modeller har mange fornøyde brukere, med de som har oppgradert fra 84 til 85 forteller at de har hatt stor nytte av ytelsesforbedringene. Scanningshastigheten er doblet og en ny og kraftigere prosessor behandler data raskere og utfører en mer sofistikert signalprosessering. Resultatet er lengre rekkevidde, et renere sonarbilde og et tilnærmet sanntidsbilde av hvordan fisken beveger seg.

Den største forskjellen ved oppgradering er brukeropplevelsen knyttet til at FSV-85 har støtte for 2-skjermsoppsett. Dermed kan man kjøre to samtidige sonaroppsett, på hver sin dedikerte skjerm eller gjenom en skjermstyringsløsning.Oppsettene betjenes uavhengig av hverandre. På denne måten kan man både i letefasen og under selve fiskeriet observere fisk med to forskjellige sonaroppsett for tilt, range, gain, samt ulike brukerprogram. Dette gjør det enklere å fokusere på  observasjonen av fisken, fremfor å jobbe med sonaren for å hele tiden holde fisken innenfor dekningsfeltet.

FSV-85 kan betjenes med trådøs trackball. Dermed er man ikke låst til stolen der hovedbetjeningen er plassert.

Bruk samme svinger ved oppgradering fra FSV-84 til FSV-85

Omfanget av en oppgradering fra FSV-84 til FSV-85 er begrenset siden bunnutstyret er det samme. Prosessoren må skriftes, det må settes inn et nytt beamformingskort i transceiveren samt at kretskortet må oppdateres. Det må også legges en ny nettverkskabel fra transceiver til prosessor.Kanskje valget står mellom en oppgradering til FSV-85 eller investering i høyfrekvenssonar FSV-75? Er det på tide gjør noe med mellomfrekvenssonaren kan dette være en interessant løsning. Er du usikker på hva som vil fungere best for deg? Ta en prat med våre selgere på fiskeri!

Håvar BrekkeMobil: 99 45 64 76E-post:

Kristoffer TennøyMobil: 41 66 66 25E-post:

Lavfrekvenssonar FSV-25 (20 kHz) MED 3D OPSJON F3D-S

Furuno lavfrekvenssonar FSV-25 har eksepsjonelt lang rekkevidde og samtidig et rent sonarbilde både på kortere og lengre range. Våre ringnot-kunder rapporterer at denne er et godt verktøy både i letefasen og under kasting av noten.FSV-25 har støtte for to-skjermsløsoppsett, enten på dedikerte skjermer eller gjennom matrise. De to visningene kan opererers uavhengig av hverandre og tillater at det pr. visning kjøres med forskjellig gain, range, tilt og brukerprogram.3D modulen F3D-S gir en unik presentasjon av stimer man ønsker å observere. F3D-S bruker rådata fra sonaren og viser stimer og slør i 3 dimensjoner. Visningen kan roteres og lar deg undersøke stimen fra ulike vinkler. Du dannerer deg raskt et nøyaktig bilde av stimens utstrekning, dybde, retning og fart.

F3D-S 3D modulen bruker rådata fra FSV-25 sonaren og viser stimer og slør i 360° og i 3 dimensjoner. Visningen kan roteres og lar deg undersøke stimen fra ulike vinkler. Du dannerer deg raskt et nøyaktig bilde av stimens utstrekning, dybde, retning og fart.

BRUK AV FSV-25S UNDER TRÅLING

Kombinasjonen FSV-25 og F3D-S gjør det enklere å monitorere trål og tråldører, når trålen nærmer seg stimen. Med F3D-S har man all nødvendig informasjon presentert i ett bilde og samtidig mulighet for rotering i 3D presentasjonen. Dette gjør det enkelt å monitorere hvordan trålen nærmer seg stimen og eventuelt gjøre nødvendige korrigeringer for trål eller korrigere fartøyets kurs og fart.

Sonar_F3D-S_Makrellslør
Sonar_F3D-S_Makrellslør

F3D-S har også en unik bunnfilterfunksjon. Ekko fra bunn kan filtreres vekk slik at ekko fra fisk og trål/tråldører trer klart frem.

FSV-25S og 3D modulen f3D-s OMBORD I M/S HERØYHAV

Furuno 3D-sonar F3D-S gir unike muligheter ved at det tredimensjonale sonarbildet lar seg vri og vende på. Dette gir et helt annet og langt bedre inntrykk av hvor stor en stimen er, hvor dypt den står, hvordan den beveger seg og mange flere detaljer som tidligere ikke har vært mulig å se. Skipper på M/S Herøyhav, Anders Remøy mener 3D modulen F3D-S for lavfrekvenssonar FSV-25 blir et svært godt verktøy både i not- og trålfisket.

Anders Remøy på Herøyhav i dyp konsentasjon på leting etter silda.​ FSV-25 gir han rekkevidden han trenger!
Anders Remøy på Herøyhav i dyp konsentasjon på leting etter silda.​ FSV-25 gir han rekkevidden han trenger!

– Når du er i gang med fisket vil du ha så mye informasjon som mulig. Du vurderer informasjon fra mange ulike kilder, og forsøker hele tiden å danne deg et best mulig bilde av situasjonen under og rundt båten. Det beste med 3D-sonaren er at presentasjonen er lettfattelig. Du får rask tilgang til detaljer som er viktig å vurdere, før et eventuelt kast.

Anders Remøy, skipper på MS Herøyhav.

NYHETER FRA FURUNO NORGE