Utilize VDR data

VDR data kan med fordel utnyttes i forbindelse med gjennomgang av uønskede hendelser. De kan også benyttes proaktivt i forbedringsarbeidet for samarbeid på bro og økt sikkerhet under seilas. En VDR inneholder opptak av viktige navigasjonssystemer hele 30 dager tilbake i tid, som kan spilles av for situasjonsanalyse og oversikt over hendelsesforløp.

det er enkelt å hente ut data fra en furuno vdr

Når behovet for VDR data melder seg er det en fordel at bropersonellet er trent på å hente ut informasjonen fra VDR, for relevant periode. Det er også en fordel å raskt kunne spille av og analysere informasjonen, eventuelt overføre informasjonen fra skip til land. Dette er enkelt med Furuno VDR VR-7000 og tilhørende Live Player.

En PC med Furuno VDR Live Player kan kobles direkte til VR-7000 eller man kan hente ut VDR data til en USB minnepenn, for overføring til landsiden fra egnet sted.

Erfaringsmessig vil datamengden for et fartøy som følger nyeste IMO ytelsesstandard for VDR MSC.333(90) være 3 - 5 GB pr. 24 timer. Det vil være mulig å hente ut data fra siste 30 døgn, eller fra en kortere, brukerbestemt periode.

Det er enkelt å hente ut data fra Furuno VDR VR-7000. En PC med Furuno VDR Live Player kan kobles til VR-7000 for direkte avspilling eller man kan hente ut VDR data til en USB minnepenn.

Øverfør VDR data sikkert til landsiden

SoMe_HermAce_symbols

Furuno HermAce er vår løsning for å sikre navigasjonssystemene i henhold til gjeldende krav til cyber security. Løsningen har en godkjent gateway med funksjonalitet for sikker tilkobling og datautveksling. VDR data kan trygt overføres fra skip til land gjennom HermAce gateway.

HermAce Gateway er også plattformen hvor vi etter hvert vil kunne tilby våre kunder Remote VDR APT (Annual Performance Test).

VDR data kan trygt overføres til land gjennom HermAce Gateway.

Kontakt oss om Hermace

UTNYTT INFORMASJONEN SOM LIGGER LAGRET I VDR

For å kunne gjennomgå en hendelse ved å analysere informasjonen som ligger lagret i VDR, må avspillingsprogrammet være konfigurert og klargjort. Verken IMO eller klasseselskapene stiller krav til at klargjøring i forbindelse med nyinstallasjon eller retrofit.

Dermed blir det opp til rederiene å ta stilling til hvordan man skal forholde seg til sine VDR data. Ofte skjer dette først når man er i en situasjon der VDR data kreves, for eksempel i forbindelse med ulykke eller i forbindelse med forsikringsrelaterte saker der VDR data innhentes for gjennomgang.

Avspillingsprogramvaren for VDR må konfigureres før den kan benyttes for analyse av et hendelsesforløp. Det foreligger ikke krav til at dette gjøres som del av igangkjøringen av en VDR. Dette utsettes ofte til et senere tidspunkt og ofte når en hendelse som krever utlevering av VDR data allerede har oppstått.

KONTAKT OSS OM PROAKTIV BRUK AV VDR DATA
some_VR-7000_VDR_produkt

Da oppdatert ytelsesstandard for VDR, MSC.333(90), ble gjort gjeldende i 2014 var det særlig tre ting som gjorde at VDR ble mer verdifull som informasjonskilde;

  • Kravet til lagringskapasitet ble betydelig forlenget
  • Antall system og sensorer ble utvidet
  • Det ble krav om programvare for avspilling og analyse

Disse endringene har gjort VDR opptakene mer komplett og dermed mulig å utnytte for læring i etterkant av uønskede hendelser.

OCIMF (Oil Companies International Marine Forum) er blant dem som har publisert anbefalinger for proaktiv bruk av VDR data. Deres anbefalinger er i stor grad bransjeuavhengig og relevant for alle fartøy med VDR.

NYHETER FRA FURUNO NORGE