FURUNO_TECDIS_rutefunksjon

TECDIS har fått ny funksjonalitet for enkel håndtering av alternative ruter. Når forholdene tillater det kan navigatøren trygt og raskt velge en kortere rute, noe som kan bidra til betydelige energibesparelser. Navigatøren får et varsel på skjermen når fartøyet nærmere seg et rutepunkt hvor det finnes alternativer ruter for videre seilas. Ønsket alternativ velges og bekreftes med funksjonsknapper på TECDIS armlenepanel.

Trygg og RasK ruteendring underveis

Alternative ruter i TECDIS er spesielt godt tilpasset behovene til hurtigbåtseilas, som har det særtrekket ved seg at rutene av ulike grunner endres underveis, gjerne på kort varsel. Anløpssteder kan fortløpende bli aktuell eller ikke og forhold som vær og sikt, samt annen sjøtrafikk, kan gjøre at planlagt rutetrasé må endres.

For navigatøren er det viktig å kunne håndtere slike ruteendringer på en trygg og effektiv måte, som i minst mulig grad tar oppmerksomheten bort fra øvrig navigasjon. Alternative ruter i TECDIS er et sett av funksjoner som ivaretar dette behovet. Planlagt rute aktiveres som vanlig ved avgang, deretter presenteres  alternativer automatisk når man nærmer seg et rutepunkt der det finnes alternative ruter. Funksjonen forutsetter at alle rutealternativer er lagret i TECDIS rutebibliotek, som innebærer at rutene er sjekket og verifisert.

Ønsket alternativ velges enkelt med funksjonsknapper på armlenepanelet FK 2020 og blir automatisk aktivert.

Alternative ruter er ny funksjonalitet i TECDIS som lar navigatøren endre rute trygt og raskt, under seilas. Ønsket alternativ velges enkelt med funksjonsknapper på armlenepanelet FK2020 og blir automatisk aktivert.

GOd oversikt over ETA BIDRAR TIL ENERGIBESPARELSER

TECDIS gir god oversikt over ETA for hvert anløp og for ruten totalt, opp mot rutetabell eller seilingsplan. Ved aktivering av en alternativ rute kalkulerer TECDIS ny ETA for alle kommende anløp. Navigatøren kan dermed enkelt se om ruteendringen gir mulighet til å slakke av på spakene og dermed høste en reell økonomisk gevinst form av drivstoff- eller andre former for energibesparelser.

Norled har vært en viktig premissgiver og har bidratt med god innsikt i behovene bak de nye funksjonene i TECDIS.  - For hurtigbåter i passasjertrafikk endres rutene ofte underveis. Ny funksjonalitet for alternative ruter bidrar til sikker seilas og mulighet for betydelige innsparinger i energiforbruket sier Dag Aksland, overstyrmann på Norleds katamaran MS Admiralen.

For hurtigbåter i passasjertrafikk endres rutene ofte underveis. Ny funksjonalitet for alternative ruter bidrar til sikker seilas og mulighet for betydelige innsparinger i energiforbruket.

Dag Aksland, overstyrmann på MS Admiralen, Norled. 

TECDIS ARMLENEPANEL GJØR BETJENINGEN ENKEL OG EFFEKTIV

TECDIS armlenepanel FK2020 har funksjonsknapper som gjør det raskt og enkelt å benytte ny funksjonaliteten for alternative ruter.

En hovedrute vil ofte ha flere rutepunkter hvor alternative traséer er mulig, alt etter hvilke anløp som skal inkluderes. Ny funksjonalitet i TECDIS presenterer disse alternativene automatisk i kartvisningen. Med TECDIS armlenepanel FK2020 velger man enkelt ønsket alternativ ved hjelp av funksjonsknapper for valg og bekreft og ruten aktiveres umiddelbart.

FK2020_armbrakett_TECDIS

TECDIS armlenepanel FK2020

NYHETER FRA FURUNO NORGE