Bli med på gratis TELSCOPE webinar. I dette webinaret forteller vi deg hvorfor TELSCOPE er den løsningen du bør velge for elektroniske loggbøker og hvordan du kommer i gang.

UX Builder

Bli med på GRATIS webinar DEN 18. oktober

Alle skip som har krav til loggbøker kan ta i bruk elektroniske løsninger for dette, i tråd med IMO regelverk og flaggstatsforskrifter.

TELSCOPE er en helhetlig løsning for elektroniske loggbøker, sjekklister og fremtidige e-navigasjonstjenester. Loggbøkene er typegodkjent av DNV, i henhold til ISO 21745 – Electronic record books for ships og DNVs egne klassekrav. Løsningen er i tråd med SOLAS og MARPOL.

Det er nødvendig å innhente flaggstatsgodkjenning for hvert enkelt skip som skal over på elektroniske loggbøker. Godkjenning er langt enklere å oppnå med en typegodkjent løsning som dokumenterer samsvar med ISO standard 21745.

Vårt gratis webinar gir deg oversikt over prosessen for å ta i bruk elektroniske loggbøker.

NYHETER FRA FURUNO NORGE