Norway
home >  Produkt > Navigasjon > Logg / Navigasjonslodd > GS-100

GS-100

Nøkkelegenskaper

  • Gir fart på tvers så både i baug og på akter skip samtidig, og også langsgående fart over grunn.
  • Roll, pitch og vinkelinformasjon for navigasjonsutstyr.
  • Fullt samsvar med SAMME (Speed og avstandsmåleren) standard) og THD (Sending Overskrift Device) standard (ISO 22090-3)
  • 5,7 "LCD-fargeskjerm

Prod. nr: IMD03384002


  • x