DRS_NXT_radar_TheaJensen_Furuno

På ambulansebåten MS Thea Jensen er non-IMO radar DRS 12A NXT installert som et tillegg til IMO-godkjent radar. For hurtiggående fartøy i kystnær trafikk bidrar DRS-radarens teknologi og funksjoner til trygge og raske beslutninger.

MS THEA JENSEN UTNYTTER NY RADARTEKNOLOGI

Radaranlegget om bord i ambulansebåten MS Thea Jensen består av en Furuno FAR-2318 og DRS 12A NXT. Som ambulansefartøy med passasjersertifikat har Thea Jensen bærekrav til en IMO godkjent X-band radar. Annet navigasjonsutstyr som installeres må også være rattmerket. Reder hadde i tillegg et sterkt ønske om å kunne benytte ny teknologi som gir forbedret støydemping, funksjoner som kan forbedre situasjonsforståelsen som Target Analyzer™, samt presentasjon av BarentsWatch data i radarbildet. Dette er muligheter som FURUNO DRS radar gir.

DRS RADAREN KREVER LITE MANUELL JUSTERING

DRS radarens ytelse begeistrer navigatørene om bord i MS Thea Jensen. De liker godt at radaren automatisk justerer antennens rotasjonshastighet optimalt, i forhold til fart og range. På kort/mellom/lang range har antennen en hastighet på henholdsvis 48/36/24 rpm. Den raske rotasjonen på kort og medium range gir en ekstra dimensjon til støyelimineringen, siden radaren samler og prosesserer mer informasjon på kortere tid. Navigatørene har fått god erfaring og føler seg nå helt trygg på radarens ytelse både i tåke, tungt regn og tett snødrev.

For oss som går nært land, i høy hastighet og under alle værforhold, betyr et nøyaktig radarbilde svært mye. Vi erfarer at støyelimineringen er meget pålitelig. Vi opplever at autojusteringen av rpm gir et rent radarbilde raskere enn hva vi selv kan klare å justere, når vi endrer range. Det avlaster oss og vi kan senke skuldrene noen hakk.

- General manager Mats Martinsen, Loppa Legeskyssbåter.

SØKTE SJØFART OM DISPENSASJON FOR TILLEGGSRADAR

DRS radarens teknologi og funksjoner går ut over IMOs ytelseskrav til radar og kan i utgangspunktet ikke installeres på et fartøy med krav til rattmerket utstyr. Furuno Norge har derfor, i samarbeid med Loppa Legeskyssbåter søkt Sjøfartsdirektoratet om dispensasjon. Denne ble innvilget i form av at utstyret kunne installeres for test, for å undersøke om FURUNO DRS radar kan være et tillegg som øker sikkerheten, særlig under kystnære seilas. Rapporten sendes til Sjøfartsdirektoratet i disse dager og vi er spent på om TimeZero Professional og DRS radar kan tillates som tilleggsinstrument også for andre IMO fartøy.

Ny funksjon gir bedre situasjonsforståelse

Target analyzer™

Target Analyzer™ er en DRS-radar funksjon som går ut over IMOs ytelseskrav. Dopplereffekten utnyttes for å analysere kollisjonsfare. Ved risiko for kollisjon blir mål farget rød. Med et raskt blikk på radarbildet oppfatter navigatøren potensielle farer og kan korrigere fart og kurs, i god tid.

Radarytelsen og de nye funksjonene gir oss rask og pålitelig oversikt over omgivelsene. Det er svært viktig for oss. Vi er ofte på skarpe oppdrag, der liv og helse kan stå på spill. DRS radarenes ytelse og funksjoner gjør at vi kan bevege oss trygt, også i høy fart, i ureine farvann og nært land, sier daglig leder for Loppa Legeskyssbåter, Mats Martinsen.

FURUNO DRS radar presenterer bruk i sjøen

Barentswatch integrasjonEN HINDRER GARN I PROPELLENE

Gjennom DRS-radarens integrasjonen med TimeZero Professional har navigatørene god oversikt over bruk i sjøen. TimeZero mottar bruksinformasjon fra BarentsWatch og viser bruk i sjøen i et eget presentasjonslag, som kan slåes av og på. Man kan velge å vise dette presentasjonslaget også i radarbildet. Man må allikevel være klar over at det er posisjonsdata for hvor bruket ble satt som presenteres. Navigatør må ta høyde for eventuell avdrift.

Dette er helt klart en stor fordel. I løpet av de 18 månedene vi har vært i drift har vi ikke hatt garn i propellene. Det er med klar margin ny rekord for oss. Dette er funksjonalitet vi får tilgang til gjennom dispensasjonen. Vi vil være tydelig i vår testrapport til Sjøfartsdirektoratet på at dette er funksjonalitet som bidrar til sikker og kontinuerlig operasjon for oss og at helt sikkert vil være nyttig også for andre fartøysgruppper.

Dette så interessant ut! Jeg ønsker å sende en mail til Furuno Norge.

Nyheter fra FUruno Norge