«FURUNO radarenes ytelse og funksjoner gjør at vi kan bevege oss trygt, selv i høy fart, i ureine farvann og nært land», sier daglig leder for Loppa Legeskyssbåter, Mats Martinsen. På ambulansebåten Thea Jensen er non-IMO radar DRS 12A NXT installert, som et tillegg til IMO-godkjent radar. For hurtiggående fartøy i kystnær trafikk bidrar DRS-radarens teknologi og funksjoner til trygge og raske beslutninger.

Radaranlegget

Radaranlegget om bord i MS «Thea Jensen» består av en FAR-2318 og DRS 12A NXT. Som ambulansefartøy med passasjersertifikat har «Thea Jensen» bærekrav til IMO godkjent X-band radar. Annet navigasjonsutstyr som installeres må også være rattmerket, men reder hadde et sterkt ønske om å kunne benytte ny teknologi som gir forbedret støydemping, funksjoner som Target Analyzer™, samt presentasjon av BarentsWatch data i radarbildet.

Dette er muligheter som FURUNO DRS radar gir, men både funksjonene og teknologien som benyttes går ut over IMOs ytelseskrav til radar. I samarbeid med Loppa Legeskyss og Sjøfartsdirektoratet dokumenterer vi hvordan FURUNO DRS radar kan være et tillegg som øker sikkerheten under kystnære seilas. Rapporten vil være klar rundt slutten året.

UNIK STØYFILTRERING

DRS radarens ytelse og støyeliminering begeistrer navigatørene om bord i «Thea Jensen». De liker godt at radaren automatisk justerer antennens rotasjonshastighet optimalt, i forhold til range. På kort/mellom/lang range har antennen en hastighet på henholdsvis 48/36/24 rpm. Den raske rotasjonen på kort og medium range, gir en ekstra dimensjon til støyelimineringen, siden radaren samler og prosesserer mer informasjon på kortere tid.

Navigatørene har fått god erfaring, og føler seg nå helt trygg på radarens ytelse både i tåke, tungt regn og tett snødrev.

For oss som går nært land, i høy hastighet og under alle forhold, betyr et nøyaktig radarbilde svært mye. Vi erfarer at støyelimineringen er meget pålitelig. Vi opplever at autojusteringen av rpm gir et rent radarbilde raskere, når vi endrer range, en hva vi selv kan klare å justere. Det avlaster oss og vi kan senke skuldrene noen hakk, sier Mats Martinsen, daglig leder i hos Loppa Legeskyssbåter.

Target Analyzer

Target Analyzer™ er en DRS-radar funksjon som går ut over IMOs ytelseskrav. Dopplereffekten utnyttes for å analysere kollisjonsfare. Ved risiko for kollisjon blir mål farget rød. Med et raskt blikk på radarbildet, oppfatter navigatøren potensielle farer og kan korrigere fart og kurs, i god tid.

BRUK I SJØEN PRESENTERT PÅ RADAR

Gjennom DRS-radarens integrasjonen med TimeZero Professional har navigatørene god oversikt over bruk i sjøen. TimeZero mottar bruksinformasjon fra BarentsWatch og lagrer dette i et eget presentasjonslag, som kan slåes av og på. Man kan velge å vise dette presentasjonslaget også i radarbildet.

Man må allikevel være klar over at det er posisjonsdata for hvor bruket ble satt som presenteres. Navigatør må ta høyde for eventuell avdrift.

Radarytelsen og de nye funksjonene gir oss rask og pålitelig oversikt over omgivelsene. Det er svært viktig for oss. Vi er ofte på skarpe oppdrag, der liv og helse kan stå på spill. FURUNO radarenes ytelse og funksjoner gjør at vi kan bevege oss trygt, selv i høy fart, i ureine farvann og nært land, sier daglig leder for Loppa Legeskyssbåter, Mats Martinsen.

X
X