SOME_telScope_furunoNorge

TelScope bruker nøyaktige sensordata for manuell og automatisert loggføring av høy kvalitet. TelScope elektroniske loggbøker er i henhold til SOLAS og MARPOL og er ISO 21745 sertifisert.

TELSCOPE BIDRAR TIL KORREKTE LOGGFØRINGER

Med fysiske loggbøker og manuell loggføring av observasjoner og hendelser, vil det i mange tilfeller være et avvik mellom loggføringen og det faktiske forløpet. Med elektronisk og automatisert loggføring der tid, posisjon og andre relevante data hentes fra skipets sensorer, sikres en mer korrekt rapportering. Tid og posisjon vil alltid være i full overenstemmelse mellom de ulike loggbøkene. Dette kan være avgjørende for at analysen av ett eller flere hendelsesforløp fører til riktig konklusjon og eventuelt korrigerende tiltak.

TelScope_baat_datainnlsamling_ recordbooks_digital_logbooks

KLAR FOR Å GÅ DIGITALT MED LOGGBØKENE?

Roy Fjeldstad er salgsansvarlig for TelScope hos oss. Ta gjerne kontakt med Roy for en samtale om TelScope elektroniske loggbøker

Gå videre til vår produktside for TelScope. Her finner du mer informasjon om løsningen og laste ned produktbrosjyren.

Gå til TelScope produktside
Kontakt Roy Fjeldstad

Flere nyheter fra Furuno Norge