TELSCOPE_FURUNO_FJORGYN_installasjon_skipper_bro

- Vi har valgt TELSCOPE for å redusere tid og energi brukt på loggføringer. Nå jobber vi med oppsettet av systemet slik at vi i størst mulig grad kan dra nytte av automatisert logging. Dette er spesielt aktuelt for oss som har hybrid fremdrift, sier Egil Helle, kaptein på MS Fjorgyn.

MS FJORGYN SKAL BETJENE HELE NORSKEKYSTEN og NORSKE HAVOMRÅDER

MS Fjorgyn skal benyttes for kontrolloppdrag for Fiskeridirektoratet og foreta opprydding av havbunnen langs hele norskekysten og i norske havområder. Hun skal også fungere som vertsbåt for ulike forskingsoppdrag. MS Fjorgyn er derfor utrustet for kunne takle alle sjø- og værforhold, krevende navigasjon og operasjoner både til havs, i fjorder og i ureine farvann. Fartøyet er bygget i henhold til regelverk både for lasteskip og hurtigbåt. I tillegg har hun hybrid fremdriftssystem for batteri og diesel.

TELSCOPE FORENKLER LOGGING AV ENERGIFORBRUK

Norled AS eier og drifter MS Fjorgyn, i første omgang på vegne av Fiskeridirektoratet for fartøyets første driftsår. Norled har markert seg som et rederi med høyt fokus på utslippsreduksjon. Her er MS Fjorgyn i godt selskap med Norleds Ship of the Year prisvinnere MS Medstraum (2022) og MF Hydra (2021).

MS Fjorgyn har en solid Furuno bropakke som inkluderer både navigasjon, kommunikasjon og utstyr for leting etter tapte fiskeredskaper som bør fjernes. TELSCOPE skal logge automatisk vekslingen mellom batteri- og dieseldrift og kunne rapportere energiforbruk og utslipp gjennom integrasjon med IAS.

Vi gir deg oversikt over funksjonaliteten i TELSCOPE, gjeldende regelverk og hva et rederi må ta stilling til ved overgang til elektroniske loggbøker. Registrer deg og motta invitasjon til gratis webinar.

telScope_furunoNorge_DNV_SOME_annonse

TELSCOPE - IAS SYSTEMINTEGRASJON VIL FORENKLE RAPPORTERINGEN

bro_navigatør_fjorgyn_radar_navigasjon

Foto: Furuno Norge. Maskinsjef Jonar Golten på broen om bord i MS Fjorgyn.

Det jobbes nå med systemintegrasjon mellom TELSCOPE og fartøyets IAS (Integrated Automation System), slik at driftstimer på batteri og diesel logges automatisk. Dette vil i betydelig grad redusere dagens manuelle arbeid for mannskapet med loggbokføring og landsidens rapportføring av driftstimer, energiforbruk og utslipp. Integrasjonsarbeidet som gjøres nå vil danne grunnlag for å se på muligheten for integrasjon mellom TELSCOPE og Norleds rapporteringssystemer for det totale energiregnskapet.

Maskinsjef Jonar Golten er godt fornøyd med sin nye arbeidsplass ombord i MS Fjorgyn. På broen opererer han IAS systemet som nå integreres med TELSCOPE for å kunne automatisere maskinrelaterte loggføringer.

FURUNO-PAKKEN ER LEVERT AV FURUNO-FORHANDLER VICO AS

Furuno Navigasjon

Furuno GMDSS

For rydding av tapte fiskeredskaper og innsamling av kystdata

THORE_ØSTENSEN_VICO

Arkivfoto. Thore Østensen, daglig leder i Vico AS

- Vico har vært service partner for Norled gjennom mange år og har levert mange bropakker til både ferger og huritgbåt. Vi setter stor pris på det gode samarbeidet både for nybygg og service, sier daglig leder Thore Østensen.

Videre forteller han at Furuno-løsningen ombord i MS Fjorgyn inkluderer full pakke av instrumenter for krevende navigasjon.

- Det som er litt spesielt med MS Fjorgyn er at den også har WASSP multistråleekkolodd for å lete etter tapte fiskeredskaper og annet som bør fjernes. Dette er utstyr som som vanligvis leveres til større fiskefartøy for å kunne undersøke bunnforhold og for å lete etter fisk. Det er gledelig å se at teknologien nå kommer miljøet til gode.

- Det at Norled velger TELSCOPE for MS Fjorgyn er også veldig spennende. Vi opplever en økende etterspørsel etter elektroniske loggbøker fra alle segment!

NYHETER FRA FURUNO NORGE