I sin nyhetssak fra 18. november i år viste Sjøfartsdirektoratet til rapport over ulykker for mindre lastefartøy. Feilnavigasjon var fellesnevner for 19 av 53 ulykker innrapportert hittil i år. Mange hadde ikke godkjent kartløsning ombord da ulykken skjedde. Coastal E er vår løsning for denne typen fartøy.

I saken sier Oddbjørn Bugge Olsen ved Sjøfartsdirektoratets underavdeling for  lastefartøy at de ofte ser eksempel på bruk av kartsystemer som ikke er godkjent, at kart ikke er tilgjengelig på bro, eller at kartene som blir brukt er utdaterte.

Vår egen erfaring er at navigatørene på fartøy uten bærekrav til ECDIS også ønsker en elektronisk kartløsning som kan erstatte papirkartet. De ønsker muligheten for papirløs seilas og en enklere kartadministrasjon. Med Sjøfartsdirektoratets rundskriv RSV 12-2019  ble det i desember 2019 åpnet for godkjenning av slike løsninger.

Furuno Norge tilbyr Coastal E, en kartplotter som sammen med godkjente, elektroniske kart (ENC) erstatter papirkartet. En duplisert installasjon er i tråd med norske myndigheters krav for papirløs seilas. Med en online-løsning for kartoppdatering forenkles kartadministrasjonen betydelig og du kan være trygg på at du navigerer med oppdaterte kart.

Økning av navigasjonsrelaterte ulykker blanT mindre lastefartøy

I sin nyhetssak fra 18. november 2020 sier Sjøfartsdirektoratet at de ser med uro på økningen i  navigasjonsrelaterte ulykker for mindre lastefartøy. Hittil i år er det rapportert 53 ulykker på slike fartøy, og 19 av de har feilnavigasjon som fellesnevner. Svært mange av dem hadde ikke godkjent kartløsning om bord da ulykken skjedde.

Sjøfartsdirektoratet erfarer at tilgjengelige og oppdaterte kart forebygger ulykker.

- Det å ha godkjent kartutstyr, som er tilgjengeleg der ein navigerer fratøyet frå, er eit av dei viktigaste ulykkesførebyggande tiltaka ein kan ha, seier Oddbjørn Bugge Olsen ved Sjøfartsdirektoratets underavdeling lasteskip. - På norske sjøkart kjem det oppdateringar kvar fjortande dag, og desse er viktige å få med seg. Dersom ein nyttar godkjente kartmaskinar er ein garantert at minimumsstandarden er overheldt, legger han til.

Les hele saken her...

Oddbjørn Bugge Olsen ved Sjøfartsdirektoratets underavdeling lasteskip

COASTAL E ERSTATTER PAPIRKARTET

Coastal E er en kartplotter som er godkjent på lik linje med papirkartet, for fartøy opp til 24 meter. En duplisert installasjon er i tråd med kravene for papirløs seilas. Løsningen må da bestå av to maskiner med godkjente og oppdaterte kart (ENC). Med en online-løsning for kartoppdatering kan du også langt på vei eliminere kartadministrasjonen. Når du er innenfor dekning vil eventuelle kartoppdateringer for kartene du abonnerer på, lastes opp i din online-løsning. Du får et varsel på Coastal E-skjermen når det finnes oppdateringer, og med kun ett klikk, utfører du oppdateringen når det passer for deg. Dersom nettverk er en utfordring kan du også oppdatere dine kart manuelt ved hjelp av en minnepenn. Hver gang dine kart oppdateres produseres det automatisk en logg som kan brukes som dokumentasjon, opp mot kravene for regelmessig kartoppdatering.

PAPIRLØS SEILAS MED COASTAL E

Tidligere var det bare skip med en duplisert, IMO godkjent ECDIS-løsning som kunne seile papirløst. Og som følge av kravene til ECDIS installasjonen, som krever tilkobling av både gyro, fartslogg, AIS og GPS, samt en hovedstrøms- og nødstrømsforsyning, har det vært lite aktuelt for mindre fartøy å installere ECDIS som erstatning for papirkartet.

Sjøfartsdirektoratets rundskriv RSV 12-2019 setter rammene for et alternativ til ECDIS for fartøy opp til 24 meter. Her åpnes det for en elektronisk kartløsning som funksjonsmessig er i tråd med kravene til ECDIS, men hvor eneste påkrevde tilkobling er en rattmerket GPS, eller annet godkjent satellittposisjoneringssystem.

For mer informasjon Last ned Coastal E brosjyren.

Eksempler på fartøystyper som kan bruke Coastal E.

COASTAL E SKJERMSTØRRELSER OG TILKOBLINGER

Coastal E er en kompakt løsning og den er enkel å installere. Maskinen er en panel-PC med betydelig mindre skjerm enn for en ECDIS installasjon. Mens minstekravet til ECDIS-skjermen er 24’’, kan Coastal E i samsvar med kravene i rundskriv RSV 12-2019, leveres med 16’’ skjerm, alternativt med 22’’ skjerm, for de som har plass.

Minimumskravet for tilkobling er strøm og et godkjent satellittposisjoneringssystem. Vi anbefaler at de to Coastal E maskinene kobles i nettverk og at kart og ruteinformasjon deles mellom de to maskinene. Skulle man få en feilsituasjon eller utfall av den ene maskinen, vil den andre maskinen med en gang kunne ta over. Du har også en backup for ditt rutebibliotek.

Heltrukne linjer er påkrevde koblinger, mens stiplede linjer er opsjoner. Linjene for THD og LOG er heltrukne, men gjelder bare dersom fartøyet har bærekrav til slikt utstyr. Tilkobling til strømforsyning avklares under installasjon.

Installasjon og igangkjøring av Coastal E uføres av din lokale Furuno-forhandler.
Finn din nærmeste Furuno-forhandler

AIS-INTEGRASJON OG RADAROVERLAY GIR BEDRE SITUASJONSFORSTÅELSE

Med elektroniske kart kommer også muligheten for AIS-integrasjon og radaroverlay. Med AIS-integrasjon får du presentert alle fartøy og deres AIS informasjon i kartet. Med radaroverlay presenteres radarekkoene i kartet. AIS-integrasjon og bruk av radaroverlay kan gi deg en bedre situasjonsforståelse. Radaroverlay gjør deg også mer bevisst på harmoniseringen av range på radar og målestokk for kartet. Hvis disse er satt svært forskjellig oppstår risiko for at man feilbedømmer avstander, og i verste fall, feilbedømmer tilgjengelig tidsrom for kritisk manøvrering.

Coastal E kan ta inn standard AIS telegram og presenterer radaroverlay for Furuno IMO godkjente radarer.

Bildet viser kartutsnitt med radaroverlay (grønne felt) aktivert. Det er godt samsvar mellom radarekko og kystlinje, som forteller deg at GPSen fungerer som den skal. Opplever man dårlig samsvar, kan dette skyldes feil eller unøyaktighet på GPS.

SIKKER SEILAS MED MODERNE LØSNINGER

Coastal E er tatt frem for å gi et stort segment av fartøy, som ikke kan installere ECDIS, en mulighet til å velge moderne løsninger. Med Coastal E kan du være trygg på at du navigerer med oppdaterte kart og du kan ta i bruk mange nyttige funksjoner som øker sikkerheten og situasjonsforståelsen. Coastal E er basert på TECDIS, kanskje Norges mest brukte ECDIS, utviklet i samarbeid med norske navigatører over mange år.

Coastal E opplæring kan tilbys som CBT eller som klasseromskurs.