Ekkolodd med arts- og størrelsesfordeling.

FSS-3BB har en fantastisk ytelse. Nye funksjoner og visninger gir deg bedre situasjonsforståelse. Ett blikk på skjermen, og du har god oversikt over nøkkelegenskapene for stimen du observerer.

FSS-3BB er et funksjonsrikt fiskerilodd med svært høy ytelse. Alle ekko avtegnes skarpt og klart. Loddets svinger har både høy- og lavfrekvenselement, og sender samtidig på begge frekvenser, med 3 kW sendereffekt. I tillegg utnyttes chirp-teknologi. Dette gir lang rekkevidde, meget god skilleevne og en eksepsjonell støyfiltrering. Fargeskala gir effektivt informasjon om arts- og størrelsesfordeling, og gjør det enklere å vurdere risiko for overfiske og bifangst.

 

Vi anbefaler en 2-skjermsløsning
Med en to-skjermsløsning kan du på den ene skjermen kjøre en tradisjonell visning av ekkogrammene for begge frekvensene, hver for seg. I denne visningen indikerer fargeskala tettheten i stimen. På den andre skjermen kjører du IDENTI-FISH™ som gir deg nye funksjoner og presentasjoner. I disse presentasjonene brukes fargeskala for artsdifferensiering.

IDENTI-FISH™ Ekkovisning
En kraftig prosessor utfører sofistikert signalprosessering og analyserer lynraskt alle ekko opp mot loddets referansedata, for ulike fiskeslag. Et kombinert lav-/høyfrekvens ekkogram viser eventuell innblanding av arter, ved hjelp av fargeskala og grafer. Fargeskala er en effektiv måte å presentere svært detaljert informasjon. Med ett blikk på skjermen, oppfatter du om stimen er ensartet eller om det er sannsynlighet for innblanding. Dermed får du et bedre grunnlag for å bestemme om du skal starte fisket eller lete videre, etter en stim med mer gunstig karakteristikk.

 

IDENTI-FISH™ fargeskala indikerer artsvariasjon og ikke tettheten på stimen, slik vi er vant til. FSS-3BB leveres med referansedata for atlantisk makrell og sild. I skjermbildet under indikerer rød-brun farge sild, mens grønn-gul farge indikerer makrell.

IDENTI-FISH™ Graf
FSS-3BB analyserer ekkoene mot egne referansedata og kan med høy sannsynlighet angi art, når ekko og referansedata stemmer overens. I skjermbildet under ser vi referansedata for arten som loddet finner størst samsvar med, i dette tilfellet sild, presentert som en blå kurve. Den røde kurven representerer ekko fra valgt utsnitt og er nærmest identisk med den blå kurven, 98% match. Den gule kurven representerer innblanding av annen art. Loddet gjenkjenner ekkoene som makrell.

IDENTI-FISH™ Størrelsesfordeling
Med FSS-3BB får du også analyse og presentasjon av størrelsesfordeling. Du kan studere opptil 3 utsnitt samtidig. Skjermbildet over viser 3 rammer, satt ut over ulike deler av stimen. Fargen på rammene går igjen i rammen rundt grafene, slik at du raskt oppfatter hvilken graf som hører til hvilket utsnitt. Størrelsesfordelingen for de 3 utsnittene vises ved siden av hverandre og kan enkelt sammenlignes. Loddet lar deg velge mellom størrelse (cm) eller volum (kg).

 

Påliteligheten forbedres over tid
FSS-3BB leveres med referansedata for atlantisk makrell og sild. Du kan selv utvide databasen med flere arter og referansedata for disse. Skjermbilde- og opptaksfunksjon er lett tilgjengelig. Benytt denne til å ta øyeblikksbilder og opptak. Da kan du sammenstille ekkopresentasjonen fra et fiskeri med inspeksjon av fangsten. Dette kan gi et godt grunnlag for oppdatering av referansedatabasen med spesifikke detaljer fra egne observasjoner. Dette vil gjøre loddets analyse mer treffsikker. Over tid optimaliseres FSS-3BB for ditt fiske.

X
X