SOME_ekkolodd__FSS3BB_IDENTIFISH

FSS-3BB er et kraftig ekkolodd med en fantastisk ytelse. De nye IDENTI-FISH™ funksjonene gir deg raskt en god oversikt over de viktigste detaljene for stimen du observerer.

De nye IDENTI-FISH™ funksjonene gir en lett forståelig oversikt over eventuell artsblanding og dermed en bedre mulighet for å vurdere risiko for overfiske og bifangst.

FSS-3BB_EKKOLODD_Furuno

Samtidig HØY/LAVFREKVENS EKKOLODD MED SVÆRT GOD SKILLEEVNE

FSS-3BB er et funksjonsrikt Furuno ekkolodd med nye IDENT-FISH funksjoner for artsidentifisering og størrelsesfordeling. Loddet har en kraftig sender som gir god rekkevidde og svært høy skilleevne. Anbefalte svingere for FSS-3BB er CHIRP-svingerene:

  • CM599LHG (3 kW / 28-60 kHz / 130-210 kHz) eller
  • CM265LHG (1 kW / 42-65 kHz / 130-210 kHz)

Begge disse svingerne har både høy- og lavfrekvenselement og samtidig sending  på begge frekvenser. Dermed returnerer svært mange og svært detaljerte ekko som gir grunnlaget for unike presentasjoner, som for eksempel artsblanding i en stim. CHIRP-teknologi utnyttes blant annet for å oppnå ekstra god skilleevne og en svært sofistikert støyfiltrering og -dempning. Resultatet er et rent og lettforståelig bilde.

TRADISJONELL EKKOLODDVISNING OG SAMTIDIG PRESENTASJON AV ARTsDIFFERENSERING

Ekkolodd_FSS3BB

Støtte for 2-skjermsoppsett

Vi anbefaler å kjøre med et 2-skjermsoppsett, enten med to dedikerte skjermer eller gjennom en matriseløsning. På den ene skjermen presenteres den tradisjonelle ekkoloddvisningen. Men en to-frekvens svinger vil ekkogrammer for begge frekvenser kunne presenteres samtidig. På den andre skjermen presenteres IDENTI-FISH™ visningene for størrelsesfordeling, artsbestemmelse og eventuell innblanding av flere arter i en stim.

FSS-3BB presenterer samtidig tradisjonell ekkogramvisning og IDENTI-FISH™ funksjonene som gir oversikt over størrelsesfordeling, artsbestemmelse og eventuell innblanding av flere arter i en stim.

FSS-3BB IDENTI-FISH™ EkkovisningEN

FSS-3BB har en kraftig prosessor som lynraskt utfører sofistikert signalprosessering og analyserer ekko opp mot loddets egen referansedata for ulike fiskeslag. IDENTI-FISH™ ekkovisning bruker ulike farger for å presentere blanding av arter i en stim. Fargevariasjon indikerer altså artsvariasjon og ikke tettheten på stimen, slik vi er vant til. FSS-3BB leveres med referansedata for atlantisk makrell og sild.

Fargeskala er en svært effektiv måte å presentere detaljert informasjon. Ett blikk på skjermen og du oppfatter enkelt om stimen er ensartet eller ikke, noe som gir et grunnlag for å bestemme om du skal starte fisket eller lete videre etter en stim med mer gunstig karakteristikk.

FSS-3BB analyserer ekko opp mot egne referansedata for ulike fiskeslag og presenterer ekko i forskjellige farger for ulike identifiserte arter. IDENTI-FISH™ presentasjonen i bildet viser en sildestim med innblanding av makrell. Lavfrekvens ekkovisning bruker fargeskala for indikasjon av tetthet.

FSS-3BB IDENTI-FISH™ REFERANSEGRAF

VISER SAMSVAR MED REFERANSEDATA FOR ULIKE FISKESLAG

FSS-3BB analyserer ekkoene mot egne referansedata og kan med høy sannsynlighet angi art, når ekko og referansedata stemmer overens. I skjermbildet under ser vi referansedata for arten som loddet finner størst samsvar med, i dette tilfellet sild, presentert som en blå kurve. Den røde kurven representerer ekko fra valgt utsnitt og er nærmest identisk med den blå kurven, 98% match. Den gule kurven representerer innblanding av annen art. Loddet gjenkjenner ekkoene som makrell.

PÅLITELIGHETEN FORBEDRES OVER TID

FSS-3BB leveres med referansedata for atlantisk makrell og sild. Over tid kan  brukere selv supplere databasen med gode referansedata for flere arter.  Historiske data kan lagres i form av skjermbilder og opptak som er lett tilgjengelige funksjoner. Dette gir gode muligheter til å sammenstille ekkopresentasjonen fra et fiskeri med inspeksjon av fangsten, noe som igjen gir et godt grunnlag for oppdatering av referansedatabasen med spesifikke detaljer fra egne observasjoner. Jobber man på en slik måte vil loddets analyse blir mer treffsikker og over tid optimaliseres FSS-3BB for ditt fiske.

FSS-3BB analyserer ekkoene mot egne referansedata og kan med høy sannsynlighet angi art når ekko og referansedata stemmer overens.

IDENTI-FISH™ Størrelsesfordeling

fss-3bb_skjermbilde_ IDENTISFISH_STØRRELSESFORDELING_ekkolodd

UNDERSØK FISKESTØRRELSE I EN STIM

FSS-3BB analyserer og presenterer størrelsesfordeling for opptil tre samtidige brukerbestemte utsnitt som legges ut over ekkopresentasjonen. Fargen på rammene til hvert utsnitt går igjen i rammen rundt grafene, slik at man raskt oppfatter hvilken graf som hører til hvilket utsnitt. Størrelsesfordelingen for de tre utsnittene vises ved siden av hverandre og kan enkelt sammenlignes. Man kan velge å få størrelsesfordelingen presentert i centimeter eller volum (kg).

IDENTI-FISH™ REFERANSEGRAF OG STØRRELSESFORDELING

Svært detaljert  |  Enkelt presentert

Nyheter fra FURUNO NORGE