FSS-3BB

Ekkolodd med arts- og størrelsesfordeling

  • Lang rekkevidde (1/2/3 kW)
  • Samtidig høy/lav frekvens
  • Bunnekspandering og zoom
  • IDENTI-FISH™ Ekkovisning presenterer artsfordeling
  • IDENTI-FISH™ Graf presenterer størrelsesfordeling
  • Støtte for to-skjermløsning
Kategori:
X
X