Fra og med 7. juli dekker TELSCOPE alle loggbøker inkludert MARPOL-bøkene. Arbeidet med flaggstatsgodkjenninger for TELSCOPE ruller også videre og et betydelig antall flaggstater har anerkjent vår løsning.

utvidet telscope typegodkjenning

Alle skip som har krav til dagbøker og loggbøker kan ta i bruk elektroniske løsninger for dette, i tråd med IMO regelverk og norske forskrifter. Det er imidlertid nødvendig å innhente flaggstatsgodkjenning for hvert enkelt skip. Dette er langt enklere å oppnå med en typegodkjent løsning som dokumenterer samsvar med ISO standard 21745 for elektroniske loggbøker.

TELSCOPE er en helhetlig løsning for elektroniske loggbøker, sjekklister og fremtidige e-navigasjonstjenester. Loggbøkene er typegodkjent av DNV, i henhold til ISO 21745 – Electronic record books for ships og DNVs egne klassekrav. Løsningen er i tråd med SOLAS og MARPOL.

7 GRUNNER TIL Å KONVERTERE TIL ELEKTRONISKE LOGGBØKER

telScope_furunoNorge_DNV_SOME_annonse

BEDRE KVALITET OG REDUSERT BELASTNING

  • Redusert manuelt arbeid i forbindelse med loggføringer
  • Enkel og tidsbesparende signering
  • Nøyaktig tid og posisjon for én og samme hendelse i alle loggbøker
  • Loggføringer kan kobles til TELSCOPE sjekklister
  • Automatisk overføring av loggføringer til landsiden
  • Automatisk lagring til VDR
  • Man unngår manuell administrasjon og fysisk lagring av loggbøker

Hendelsesinvestigering avdekker ofte et betydelig avvik mellom loggføringen av ulike hendelser og det faktiske forløp. Med TELSCOPE oppnår man langt mer nøyaktig og korrekt føring av observasjoner, med full overensstemmelse mellom de ulike loggbøkene. Dette kan være avgjørende for at analysen av ett hendelsesforløp leder til gode konklusjoner og relevante korrigerende tiltak.

KONTAKT OSS FOR MER INFORMASJON

OVERSIKT OVER TELSCOPE FLAGGSTATSGODKJENNINGER

TELSCOPE elektroniske loggbøker er en typegodkjent løsning som allerede er godkjent av en rekke flaggstater. Dette gjør rederiets søknadsprosess for et skips overgang til elektroniske loggbøker langt enklere og raskere.

OVERSIKT OVER GODKJENNINGER PROSESS STARTET:
Norge * Frankrike
Sverige * Gibraltar
Danmark * Cayman Island
Færøyene * Barbados
Finland * Liberia
Malta * Bermuda
Marshall Island * Bahamas
* Panama

NYHETER FRA FURUNO NORGE