Ny versjon har fått bottom gain funksjon og tilhørende justering av brukerprogrammene. Dette fjerner problemet med bunnekko i grunnere farvann. Nordsjøen er et godt eksempel.

Ny versjon av Furuno 3D sonar F3D-S er klar. Versjonen har flere nye funksjoner spesielt godt tilpasset trålfiske. Denne versjonen er også integrerbar både med Imagenex Trålsonar og Marport Scala2. Når både Imagenex og Marport er tilkoblet får man en svært god oversikt over tråldybde, trålåpning og tråldører og kan dermed styre trålen bedre.

Kontakt oss om oppgradering!

Ny versjon av Furuno 3D sonar F3D-S tar imot data fra Imagenex trålsonarer og fra Marport Scala2 sensorer.

ny bottom gain funksjon

Furuno 3D sonar F3D-S har hele tiden hatt en bunnfilterfunksjon der man kan  sette en bunnlinje med en brukerbestemt avstand til bunnen. Denne funksjonen filtrerer bort ekko fra bunn i 2D og 3D visningen, men i vertikalsnittet var det fortsatt et problem å skille mellom fisk og bunn.

Den nye bottom gain funksjonen justerer ned gain under en viss dybde og filtrerer bort ekkoene fra presentasjonen, også i vertikalsnittet. Justeringen er automatisk og basert på analyser av opptak med bunnekko for ulike havområder. Basert på resultatet fra analysene er brukerprogrammene for ulike fiskeri justert:

  • P1 - Nordsjøsild
  • P2 - NVG
  • P3 - Makrell Nordsjøen
  • P6 - Lodde

Øvrige program er for fiske der bunnekko ikke er  relevant.

I vertikalsnittet vises effekten av bottom gain funksjonen tydelig. Kun enkelte bunnekko vises og det er lett å skille mellom bunn og fisk.

ny trålfunksjon

Furuno 3D sonar F3D-S presenterer informasjon fra Imagenex trålsonar og fra Marport Scala2 både som tekst i et datavindu og som symboler i den grafiske presentasjonen.

Imagenex Trålsonar sender dybdedata for trålsonaren og høyden på trålåpningen målt som distanse mellom trålsonaren og fiskelinen. Dette presenteres som H DPT (head rope depth) og H-F (head rope to fish line) i datavinduet og man ser også H og F i vertikalsnittet, på dedikerte dybdelinjer.

Ekko fra propellvannet kan dekke ekko fra dørene. Dette kan unngås om man setter øvre rødlinje, en av to manuelt justerbare dybdelinjer for filtrering av ekko, under propellstøy. Da blir ekko fra tråldørene lett å se i 2D og 3D visningen.

Ekko fra fisk kan også dekke tråldørene. Med Marport Scala2 tilkoblet presenterer F3D-S dybde på tråldører og wirelengde automatisk, både i datavinduet og i de grafiske presentasjonene.

Ekko fra fisk kan dekke tråldørene. Med Marport Scala2 tilkoblet presenterer F3D-S dybde på tråldører og wirelengde automatisk, både i datavinduet og med symboler i 2D, 3D og sidevisning.

NYHETER FRA FURUNO NORGE