Snakk med oss om valg av sonar for ditt fiskeri! Furuno sonarteknologi har vært i en rivende utvikling de siste årene. Våre nyeste modeller har mulighet for 3D presentasjon, noe som gir en helt annen brukeropplevelse. I denne saken gir vi deg 5 gode grunner til å velge Furuno 3D sonar!

3D sonar F3D-S er integrert med trålsonar TS-360

Kolmulefiske med Furuno F3D-S. Trålsonar TS-360 er integrert og viser ekko fra fisk samt dybde på flå og snurpeline.

GRUNN 1: UNIK PRESENTASJON AV FISK OG BRUK

Furuno Lavfrekvenssonar FSV-25 med 3D sonar F3D-S.

Furuno Lavfrekvenssonar FSV-25 har svært lang rekkevidde og svært god deteksjonsevne, også på sild og makrell som typisk kan gi svake ekko. 3D sonaren F3D-S presenterer et høyoppløselig bilde og gir mulighet til å rotere presentasjonen. Dermed kan man undersøke stimen fra ulike vinkler og danne seg et nøyaktig bilde av stimens utstrekning, dybde, fart, retning og tetthet.

Siste versjon av Furuno 3D sonar F3D-S presenterer informasjon fra Imagenex trålsonarer og fra Marport Scala2 både som tekst i et datavindu og som symboler i den grafiske presentasjonen.

Les saken...
Sonar_F3D-S_Makrellslør

GRUNN 2: BUNNFILTER FJERNER BUNNEKKO

Furuno Lavfrekvenssonar FSV-25 med 3D sonar F3D-S.

I grunnere havområder som for eksempel i Nordsjøen, kan sterke bunnekko gjøre det vanskelig å tolke sonarbildet. F3D-S har et unikt bunnfilter som filtrerer bort bunnekko og fjerner disse fra 2D og 3D presentasjonen. Dermed trer ekko fra fisk klart frem. 

Siste versjon av F3D-S har også en "bottom gain" funksjon hvor gain under en viss dybde er dempet og bunnekko filtreres bort også fra presentasjonen av vertikalsnittet. Justeringen er automatisk og basert på analyser av opptak med bunnekko for ulike havområder. Brukerprogrammene P1 - Nordsjøsild, P2 - NVG, P3 - Makrell Nordsjøen og P6 - Lodde er justert for dette.

Se loddefiske med F3D-S last ned F3D-S brosjyre
Høyfrekvenssonar FSV-75 sammen med FSV-75 3D. Du kan tydelig se historikken i 3D presentasjonen, til høyre i bildet.

GRUNN 3: 3D HISTORIKK PRESENTERES KONTINUERLIG

Furuno Høyfrekvenssonar FSV-75 med 3D opsjon

Høy frekvens gir sterkere ekko og bedre skilleevne, noe som er svært ønskelig for makrell- og sildefisket. Også for seifisket kan høyfrekvenssonar være svært gunstig. Mye av dette fiskeriet foregår i områder der bunnformasjonene er mer kupert. Fisken står ofte i slør nær bunnen eller på kanter. Da er høy frekvens avgjørende for å oppnå tilstrekkelig skilleevne for å skille mellom fisk og bunn.

Mens det tradisjonelle sonarbildet gir et oppdatert øyeblikksbilde, gir 3D visningen for høyfrekvenssonar FSV-75 en nøyaktig presentasjon av historikken. Presentasjonen gir god oversikt over hvor fisken står i forhold til fartøy og bunn, også etter at ekko fra fisk ikke lenger vises på 2D sonarbildet. Dette er spesielt nyttig i letefasen og under tråling.

GRUNN 4: BEDRE OVERSIKT UNDER SETTING AV NOT

Furuno Høyfrekvenssonar FSV-75 med 3D opsjon

FSV-75 3D-presentasjon gir mulighet for en helt ny måte å bruke sonar på under setting og haling av noten. På 3D-visningen trer ekkoene fra flåen og snurpelinen tydelig frem. Midt i noten ser vi ekko av fisken. Dette gjør det enkelt å holde oversikt over fartøyets posisjon i forhold til not og fisk i hele fangstfasen.

last ned FSV-75 3D brosjyre

GRUNN 5: DET ER ENKELT å OPPGRADERE til 3D

3D opsjon for høyfrekvenssonar FSV-75

Alle som installerer FSV-75 får muligheten til å teste 3D opsjonen. Vær imidlertid oppmerksom på at testperioden på 800 timer starter når sonaren startes.

Dersom man ønsker denne opsjonen løses dette med en programvarelisens. Det er altså ikke behov for ekstra utstyr.

3D opsjon for lavfrekvenssonar FSV-25

FSV-25 kan enkelt utvides med 3D opsjon. For denne modellen er 3D sonaren en egen prosessor som kobles til lavfrekvenssonaren. 

NYHETER FRA FURUNO NORGE