Snakk med oss om valg av sonar for ditt fiskeri! Furuno sonarteknologi har vært i en rivende utvikling de siste årene. Våre nyeste modeller har mulighet for 3D presentasjon, noe som gir en helt annen brukeropplevelse. I denne saken gir vi deg 5 gode grunner til å velge Furuno 3D sonar!

3D sonar F3D-S er integrert med trålsonar TS-360

Kolmulefiske med Furuno F3D-S. Trålsonar TS-360 er integrert og viser ekko fra fisk samt dybde på flå og snurpeline.

GRUNN 1: UNIK PRESENTASJON AV FISK OG BRUK

Furuno Lavfrekvenssonar FSV-25 med 3D sonar F3D-S.

Furuno Lavfrekvenssonar FSV-25 har svært lang rekkevidde og svært god deteksjonsevne, også på sild og  makrell som typisk kan gi svake ekko. 3D sonaren F3D-S presenterer et høyoppløselig bilde og gir mulighet til å rotere presentasjonen. Dermed kan man undersøke stimen fra ulike vinkler og danne seg et nøyaktig bilde av stimens utstrekning, dybde, fart, retning, tetthet og biomasse.

Sonar_F3D-S_Makrellslør

GRUNN 2: BUNNFILTER FJERNER EKKO FRA BRUNN

Furuno Lavfrekvenssonar FSV-25 med 3D sonar F3D-S.

I grunnere havområder som for eksempel i Nordsjøen, kan sterke ekko fra bunnen gjøre det vanskelig å tolke sonarbildet. Med 3D sonaren F3D-S kan man ved hjelp av et unikt bunnfilter fjerne presentasjonen av ekko fra havbunnen. Da presenteres kun ekko fra fisk og bruk.

Se loddefiske med F3D-S last ned F3D-S brosjyre
Høyfrekvenssonar FSV-75 sammen med FSV-75 3D. Du kan tydelig se historikken i 3D presentasjonen, til høyre i bildet.

GRUNN 3: 3D HISTORIKK PRESENTERES KONTINUERLIG

Furuno Høyfrekvenssonar FSV-75 med 3D opsjon

Høy frekvens gir sterkere ekko og bedre skilleevne, noe som er svært ønskelig for  makrell- og sildefisket. Også for seifisket kan høyfrekvenssonar være svært gunstig. Mye av dette fiskeriet foregår i områder der bunnformasjonene er mer kupert. Fisken står ofte i slør nær bunnen eller på kanter. Da er høy frekvens avgjørende for å oppnå tilstrekkelig skilleevne for å skille mellom fisk og bunn.

Mens det tradisjonelle sonarbildet gir et oppdatert øyeblikksbilde, gir 3D visningen for høyfrekvenssonar FSV-75 en nøyaktig presentasjon av historikken. Presentasjonen gir god oversikt over hvor fisken står i forhold til fartøy og bunn, også etter at ekko fra fisk ikke lenger vises på 2D sonarbildet. Dette er spesielt nyttig i letefasen og under tråling.

GRUNN 4: BEDRE OVERSIKT UNDER SETTING AV NOT

Furuno Høyfrekvenssonar FSV-75 med 3D opsjon

FSV-75 3D-presentasjon gir mulighet for en helt ny måte å bruke sonar på under setting og haling av noten. På 3D visningen trer ekkoene fra flåen og snurpelinen tydelig frem. Midt i noten ser vi ekko av fisken. Dette gjør det enkelt å holde oversikt over fartøyets posisjon i forhold til not og fisk i hele fangstfasen.

last ned FSV-75 3D brosjyre

Vi tilbyr kostnadsfri prøveperiode på våre 3D sonarer.

GRUNN 5: DET ER ENKELT å OPPGRADERE til 3D

3D opsjon for høyfrekvenssonar FSV-75

Alle som installerer FSV-75 får muligheten til å teste 3D opsjonen. Vær imidlertid oppmerksom på at testperioden på 800 timer starter når sonaren startes.

Dersom man ønsker denne opsjonen løses dette med en programvarelisens. Det er altså ikke behov for ekstra utstyr.

3D opsjon for lavfrekvenssonar FSV-25FSV-25 kan enkelt utvides med 3D opsjon. For denne modellen er 3D sonaren en egen prosessor som kobles til sonaren. Det tilbys en kostnadsfri prøveperiode i 90 dager etter installasjon.

Kontakt oss for en prøveperiode på 3D sonar

NYHETER FRA FURUNO NORGE