DNV_telScope_logbook_recordbook_eng

TELSCOPE er en helhetlig løsning for elektroniske loggbøker, sjekklister og fremtidige e-navigasjonstjenester. Loggbøkene er nå typegodkjent av DNV, i henhold til ISO 21745 – Electronic record books for ships og DNVs egne klassekrav. Løsningen er i tråd med SOLAS og MARPOL.

Alle skip som har krav til dagbøker og loggbøker kan ta i bruk elektroniske løsninger for dette, i tråd med IMO regelverk og norske forskrifter. Det er imidlertid nødvendig å innhente flaggstatsgodkjennig, pr. skip. TELSCOPE elektroniske loggbøker er allerede godkjent av en rekke flaggstater og stadig flere godkjenninger innhentes fortløpende, basert på kundeforespørsler. En fullstendig oversikt finnes på vår produktside for TELSCOPE.

nor-shipping2019_telScope

TELSCOPE ble lansert under Nor-Shipping 2019. Siden den gang har løsningen vært gjennom ISO sertifisering, ISO 21745, og DNV typegodkjenning.
Fra venstre: Adm. dir i Furuno Norge AS, Trond Strømmen, salgssjef i Telko AS, Martin Ekholm og adm.dir i Telko AS Knut Vidar Lauritsen.

REDUSERT ARBEIDSMENGDE OG FORBEDRET KVALITET

TELSCOPE  reduserer mannskapets manuelle arbeid med loggføring og signering. Samtidig sikres høy kvalitet på loggføringene. TELSCOPE reduserer også i betydelig grad rederiets arbeidsbelastning knyttet til administrasjonen av de fysiske bøkene.

TELSCOPE SIKRER NØYAKTIG LOGGING AV OBSERVASJONER

Med manuelt førte loggbøker, vil man i forbindelse med investigering ofte avdekke et betydelig avvik mellom loggføringen av ulike hendelser og det faktiske forløp. Med TELSCOPE kan automatisert loggføring benyttes. For både manuelle og automatiserte føringer henter løsningen tid, posisjon og andre relevante data fra skipets sensorer. Man oppnår dermed en nøyaktig og korrekt føring av observasjoner, med full overensstemmelse mellom de ulike loggbøkene. Dette kan være avgjørende for at analysen av ett hendelsesforløp fører til riktige konklusjoner og relevante korrigerende tiltak.

illustrasjon_telScope_baat_datainnlsamling_SOME

RASK TILGANG TIL REGISTRERTE DATA

TELSCOPE elektroniske loggbøker gir rask tilgang til loggbokføringer som er relevant i forbindelse med hendelsesrapportering, demurrage og ulike forsikringsrelaterte saker. Ønsket informasjon kan hentes ut fra hver enkelt logg, og informasjon fra flere logger kan enkelt sammenstilles.

For MARPOL record books kreves det også at elektroniske føringer overføres til VDR, slik at man kan sammenstille relevante loggføringer med VDR-opptak for samme tidsperiode. TELSCOPE ivaretar dette.

REMOTE AUDITS MED TELSCOPE SHIP-TO-SHORE

Prosessen med å hente inn loggbokobservasjoner som skal inngå i rederiets dokumentasjon av samsvar med ulike regelverk, er ofte svært tidkrevende. TELSCOPE har en ship-to-shore løsning som, når denne er ferdigutviklet (Q3, 2022), gir kontoret full tilgang til alle loggbøkene.

Med alle data tilgjengelig kan for eksempel audits i stor grad gjennomføres effektivt fra landsiden, uten at dette forstyrrer det daglige arbeidet ombord. Logg- og dagbøker for en brukerbestemt periode hentes ut fra systemet i form av genererte rapporter. Disse kan utseendemessig tilsvare de fysiske loggbøkene, eller man kan velge kundetilpassede rapporter, spesielt utformet for effektiv gjennomføring av ulike oppgaver.

GÅ TIL PRODUKTSIDEN

NYHETER FRA FURUNO NORGE