KristofferTronds_brønnbåt_telScope_SOME

Alsaker Fjordbruks nye brønnbåt MS Kristoffer Tronds fikk TELSCOPE elektroniske loggbøker installert på verft, som en del av Furuno bropakken. Om bord er de godt i gang med dekksdagboken og ser allerede at løsningen sparer dem for arbeid.

TELSCOPE er en komplett løsning som inkluderer alle loggbøker

TELSCOPE er en helhetlig løsning for elektroniske loggbøker, sjekklister og fremtidige e-navigasjonstjenester. Loggbøkene er typegodkjent av DNV, i henhold til ISO 21745 – Electronic record books for ships og DNVs egne klassekrav. Løsningen er i tråd med SOLAS og MARPOL.

GODT I GANG MED DEKKSDAGBOKEN

KristofferTronds_brønnbåt_kaptein_bro

Overstyrmann Jon Erik Jørgensen i skipperstolen ombord i MS Kristoffer Tronds. TELSCOPE-løsningen har fått en sentral plassering rett til venstre for TECDIS, noe som gjør arbeidet med loggføring mer effektivt og ergonomisk behagelig.

TELSCOPE AUTOGENERERER POSISJonslogg HVER TIME

KristofferTronds_brønnbåt_kaptein_bro

Om bord i MS Kristoffer Tronds har de først og fremst jobbet med å komme i gang med dekksdagboken. De er begeistret over hvordan TELSCOPE-løsningen kan autogenerere posisjonslogger hver time ved at GPS er tilkoblet og posisjonsdata hentes direkte fra den.

- Dette er arbeidsbesparende og samtidig sikres det at alle loggføringene er nøyaktig og korrekt registrert, sier overstyrmann Jon Erik Jørgensen.

Nå er de klar for å starte implementeringen av Maskindagboken. Med integrasjon til skipets IAS vil man også her kunne forvente betydelige arbeidsbesparelser. TELSCOPE henter sensordata fra skipets IAS og fyller automatisk inn relevant informasjon for ulike typer loggføringer. Informasjon fra IAS kan også benyttes for å få en automatisk utfylling av dekksdagbokens dagsrapport.

TELSCOPE ER EN TYPEGODKJENT LØSNING

Alle skip som har krav til dagbøker og loggbøker kan ta i bruk elektroniske løsninger for dette, i tråd med IMO regelverk og norske forskrifter. Det er imidlertid nødvendig å innhente flaggstatsgodkjennig pr. skip.

DNV_telScope_logbook_recordbook

TELSCOPE elektroniske loggbøker er allerede godkjent av en rekke flaggstater og stadig flere godkjenninger innhentes fortløpende, basert på kundeforespørsler. En fullstendig oversikt finnes på vår produktside for TELSCOPE.

Til tross for at IMO er positiv til digitaliseringen av loggbøkene og har åpnet opp for dette i sitt regelverk, gjør DNV i en nyhetsoppdatering om innføring av elektroniske loggbøker, oppmerksom på at enkelte «port states» kan være motvillig til å akseptere dette formatet, i stedet for de fysiske loggbøkene. DNV anbefaler brukere av elektroniske loggbøker å avklare forholdene rundt dette med havnemyndighetne i relevante havner, for å unngå problemer ved havneanløp og «port state control».

NYHETER FRA FURUNO NORGE