TelScope_baat_datainnlsamling_ recordbooks_digital_logbooks

Med TelScope kan intern revisjon av MARPOL loggbøker i stor grad gjennomføres uten å forstyrre den daglige driften om bord. TelScope skip-til-land løsningen gir kontoret full tilgang til alle loggføringer i MARPOL bøkene, samt dekks- og maskindagbøkene, ved behov for å sjekke relaterte føringer i disse.

FORENKLET INTERNREVISJON av MARPOL RECORD BOOKS (MRB) MED TELSCOPE

TelScope muliggjør tidseffektiv remote audit av loggbøkene for et skip, uten at dette forstyrrer det daglige arbeidet om bord. Telscope ship-to-shore løsningen overfører alle loggbøker til kontoret. Hvor ofte data skal overføres fra skip til land bestemmes av kunden og kan justeres etter behov.

Med alle data tilgjengelig på rederikontoret kan logg- og dagbøker for en brukerbestemt tidsperiode enkelt hentes ut fra TelScope i form av genererte rapporter. De kan genereres slik at de utseendemessig tilsvarer de fysiske loggbøkene, eller som kundetilpassede rapporter, spesielt utformet for effektiv gjennomføring av ulike oppgaver.

SE RELATERTE LOGGFØRINGER I ANDRE LOGGBØKER

I forbindelse med en internrevisjon av for eksempel MARPOL loggbøkene, vil man gjerne også se korresponderende loggføringer i dekks- og maskindagboken. Med TelScope-løsningen kan man enkelt generere også disse loggbøkene for samme periode, og ha all nødvendig informasjon raskt tilgjengelig.

KONTAKT OSS OM ELEKTRONISKE LOGGBØKER

DNV_telScope_logbook_recordbook
Kontakt oss GÅ TIL TELSCOPE PROUDKTSIDE

TELSCOPE ER EN TYPEGODKJENT LØSNING

Klar for å gå over til elektroniske loggbøker? TelScope er en typegodkjent løsning som gir deg mange fordeler:

  • Utfører automatiserte loggføringer av høy kvalitet
  • Forbedrer kvaliteten på manuelle loggføringer
  • Full oversikt fra kontoret
  • Typegodkjent løsning som inkluderer alle påkrevde loggbøker
  • Fullt samsvar med SOLAS og MARPOL
  • Sertifisert iht ISO 21745 – Electronic record books for ships
  • Flaggstatsgodkjenning for flere land. Se oversikt på TelScope produktside

nyheter fra furuno norge