båtomtaler_froy senja_arbeidsbåt_coastal E

Det nærmer seg ferdigstilling av en serie på seks servicekatamaraner til Frøygruppen, levert av Sletta Verft. Felles for dem er at de er utstyrt med Coastal E for papirløs seilas.

Frøy Senja ble overlevert fra Sletta Verft 28. januar og er det femte fartøyet i en serie på seks servicekatamaraner for Frøygruppen. Neste i rekken er Frøybas som etter planen skal leveres i april i år. Felles for nybyggene i denne serien er blant annet at de får Coastal E kartplotter med online-løsning for kartoppdateringer. Furuno-forhandler Elmarin AS, som har levert Furuno broløsning og elektropakke til nybyggene, sier de ser at dette har utviklet seg til en trend for servicebåtene i havbruksnæringen.

- Servicebåtene i havbruksnæringen operererer til daglig innenfor et begrenset geografisk område, men flyttes gjerne mellom lokasjoner som kan ligge langt fra hverandre. Det betyr at de har behov for gode løsninger for sikker navigasjon i oppdaterte kart, forklarer Jan Ove Knudsen, Service leder i Elmarin AS.

REDUSERT ARBEIDSBELASTNING MED COASTAL E

Med Coastal E og online kartoppdatering opplever mannskapet at sikkerhet knyttet til navigasjon er godt ivaretatt. Samtidig er arbeidet med manuelle kartoppdateringer fjernet. Dette bidrar til redusert arbeidsbelastning og dermed også mindre stress. 

COASTAL E ER ET GODKJENT ALTERNATIV TIL ECDIS

Sjøfartsdirektoratets rundskriv RSV 12-2019 setter rammene for et alternativ til ECDIS for fartøy opptil 24 meter. Her åpnes det for en elektronisk kartløsning som funksjonsmessig er i tråd med kravene til ECDIS, men hvor eneste påkrevde sensortilkobling er en rattmerket GPS, eller annet godkjent satellittposisjoneringssystem.

Coastal E er godkjent på lik linje med papirkartet for fartøy opptil 24 meter. En duplisert installasjon bestående av to maskiner med godkjente og oppdaterte kart (ENC) er i tråd med kravene for papirløs seilas.

koblingsskjema_Coastal E

Coastal E oppsett for papirløs seilas

Furuno broLØSNING for Frøy Senja

Bropakken for FRØY Senja er én av flere broløsningsvarianter for arbeidsbåt. I tillegg til Coastal E kartplotter for navigasjon, inkluderer løsningen Furuno TZT multifunksjonsstasjon. Denne fungerer som integrasjonsplattform for blant annet nettverksradar og eventuelle nye ekkoloddmoduler.

bro_froy senja_arbeidsbåt_coastal E

God sikt fra styreposisjonen om bord i FRØY Senja

Bropakken er levert av Furuno-forhandler Elmarin AS

Elmarin AS har vært Furuno-forhandler siden 1995 og har levert Furuno bropakker til en rekke fartøy levert fra Sletta Verft. Service leder Jan Ove Knudsen forteller om et svært godt samarbeid gjennom mange år, der man har fått til en solid team-følelse mellom rederikundene, verftet og Elmarin som leverandør av broløsninger og elektropakker, inkludert batteriløsning for hybridbåter.

Elmarin har hatt et tett og godt samarbeid både som utstyrs- og serviceleverandør til Frøygruppen i mange år. -"Elmarin er stolt over å ha en slik flott og framoverlent kunde i vår portefølje!" sier han med særlig referanse til Frøygruppens fokus på bærekraft og vilje til å ta i bruk ny teknologi på alle områder.

- For Frøygruppen har vi levert og montert store utstyrspakker for nybygg gjennom mange år. Vi er også servicepartner for alle båtene hos FRØY. Elmarin er stolt over å ha en slik flott og fremoverlent kunde i vår portefølje!

Jan Ove Knudsen, Service leder i Elmarin AS

Nyheter fra furuno norge