WAVE ANALYSER_BØLGERADAR_WV-100

Furuno Bølgeradar WV-100 analyserer bølger innenfor radarens range og ser etter mønstre som kan utgjøre en risiko. Løsningen gir verdifull beslutningsstøtte under seilas og under værkritiske operasjoner som kranarbeid eller utlegg og tilkobling av gangvei.

Wave ANalyzer UTNYTTER PRISBELØNT RADARTEKNOLOGI

Furuno IMO radar er prisbelønt en rekke ganger for sin høye ytelse. Våre nyeste radarmodeller har mulighet til å distribuere rådata over IP nettverk til andre systemer. Dette utnytter vi for å kunne tilby add-on radarmoduler for ulike operasjonelle behov, der svært sofistikerte filtre benyttes for å undertrykke eller fremheve relevante ekko. Tilgjengelige add-on radarmoduler er Bølgeradar Wave Analyzer WV-100, Oljeradar FOIL-200 og Isradar FICE-100.

En IMO-godkjent Furuno radarløsning gir mulighet for flere og samtidige operasjonelle anvendelser. Dette betyr lavere investeringskostnader og et kostnadseffektivt vedlikehold. Flere anvendelser på samme utstyr begrenser også utfordringene knyttet til plassering av antenner.

NMEA2021_furuno_radar

Sanntidsanalyse av Bølgr PresentERES på egen skjerm

Bølgeekko defineres som støy i det tradisjonelle radarbildet for navigasjon og man ønsker å filtrere dette bort, enten ved bruk av autofunksjoner eller ved manuell justering. Ved samtidig bruk av radar for navigasjon og for bølgeanalyse vil WV-100, uavhengig av innstillingene som velges for navigasjonsradaren, analysere rådata og anvende spesielt tilpassede filtre for å trekke ut bølgeekko og presenterer disse på en dedikert skjerm. 

WV-100 presentasjonen er i sanntid og gir kontinuerlig og samtidig oversikt over bølgemønster innenfor range samt karakteristikker for signifikante bølgehøyder.

Wave Analyser WV-100 kan kobles til navigasjonsradaren uten at IMO påkrevet radarytelse og funksjoner forstyrres. Rådata overføres over IP nettverk til en egen prosessor for etterprosessering og presentasjon på dedikert skjerm. 

Bølgeanalyse kan OGSÅ presenteres i IMO radarbildet

Wave Analyzer WV-100 er fullstendig integrert med navigasjonsradaren og har ingen behov for kalibrering eller andre justeringer i etterkant av installasjon. Så fort løsningen er satt i drift presenteres sanntidsdata kontinuerlig så lenge radaren er operativ. 

wave analyzer_WV-100__radar_furuno_utsnitt

Bølgeinformasjon fra Furuno bølgeradar Wave Analyzer WV-100 i radarbildet for navigasjonsradaren.

MENY MED BØLGEINFORMASJON

Informasjonen fra bølgeanalysen kan presenteres i en egen meny i skjermbildet for navigasjonsradaren. Menyen inkluderer informasjon om bølgenes høyde, fart og frekvens mellom de høyeste bølgene. Et grafikkelement gir en visuell presentasjon av vindretning og bølgenes retning relatert til eget skip. 

Signifikant bølgehøyde
Signifikant bølgehøyde er definert som gjennomsnittet av høyden på de 33% høyeste bølgene over en periode på 20 minutter

1. bølge / 2.bølge
De to bølgene som skiller seg mest ut i det observerte området definers som 1. bølge og 2. bølge for videre referanser.

Wave Analyzer er kompatibel med alle våre nyeste radarmodeller

Bølgeradar wV-100 UTNYTTER NAVIGASJONSRADARENS HØYE YTELSE 

Wave Analyzer WV-100 utnytter maksimalt den høye ytelsen til våre nyeste IMO radarmodeller FAR-2xx8 og FAR-3xxx. Løsningen kan brukes på alle antennetyper for både X-band og S-band radar, som gir den fordelen at man kan utnytte kapasitetene til de ulike antennetypene, alt etter sjø- og værforhold. For best ytelse anbefaler vi at løsningen benyttes sammen med våre solid state modeller FAR-2328 NXT, FAR-2338 NXT, FAR-3220 NXT og FAR-3230 SSD og at det brukes kort eller medium pulslengde.

Wave Analyzer WV-100 er kompatibel både med X-band og S-band radar, både magnetron og solid-state modeller, og kan dermed utnytte kapasitetene til de ulike antennetypene, alt etter sjø- og værforhold. Best ytelse oppnås med kort eller medium pulslengde. Man oppnår da en rekkevidde på opptil 1200 meter.

Last ned brosjyren på vår produktside
wave analyzer_WV-100__radar_furuno_antenna_Xband_Sband
FURUNO IMO RADAR ADD-ON MODULER

NYHET: WAVE ANALYZER WV-100

Nøyaktig presentasjon av bølgemønstre 

Under seilas kan bølgeradar benyttes for å vurdere kurs- og ruteendring, med mål om å redusert risiko for skade på last eller oppnå en mer driftsoptimal seilas. Under værkritiske opearasjoner kan WV-100 gi verdifull beslutingsstøtte ved  å detektere bølgemønstre og karakteristikker som overskrider terskeverdier for sikker operajson. Radarens rekkevidde og deteksjonsevne gjør det mulig å oppdage slike forhold tidlig nok til at operasjoner kan gjennomføres på en trygg måte eller avbrytes med tilstrekkelig margin.

Oljeradar FOIL-200

Deteksjon av olje i sjøen

Furuno oljeradar FOIL-200 oppdager olje i sjø og tegner automatisk et polygon rundt området. Arealet for området beregnes også og informasjonen kan overføres til en kompatibel ECDIS (elektronisk kartmaskin) for presentasjon i kartet. Dersom estimert tykkelse for oljeflaket er tilgjengelig vil FOIL-200 også kunne beregne det totale volumet av olje innenfor polygonet.

ISRADAR FICE-100

Presentasjon av strukturer i islagt farvann

Finn den beste ruten gjennom isen med Furuno Isradar FICE-100. Isradaren fremhever ekko fra råk i isen, typisk der andre skip og isbrytere har gått. Ved å finne og bruke disse kan betydelige besparelser oppnås både med hensyn til tid og drivstofforbruk. Ekko fra ren is som isberg eller mindre isklumper fremheves også slik at disse kan unngås.

NYHETER FRA FURUNO NORGE