FAR-2328 NXT

IMO godkjent solid-state X-band radar (3 cm radar)

  • 600 W solid-state X-band (3 cm radar)
  • Magnetronfri
  • Børsteløs antennemotor
  • Godkjent for CAT 1, CAT 2, CAT 3, CAT 1H og CAT 2H, avhengig av antenne rpm og skjermvalg
  • To antenner kan benyttes for å produsere et kombinert radarbilde (combined mode)
  • Har pendelfergemodus
  • Interswitch med FAR-2xx8, FAR-2xx9 og FAR-2xx7
  • Kompatibel med Furuno olje-, is- og bølgeradar
Kategori: