CoastalE_TECDIS_Furuno_Some

Ønske om å seile papirløst og redusere administrasjon og manuelt arbeid knyttet til papirkart gjør at mange vurderer å installere rattmerket ECDIS. Utfordringen speisielt for de mindre fartøyene blir ofte de omfattende installasjonskravene til ECDIS, i tillegg til praktiske problemer med fysisk innplassering av maskiner og skjermer på en trang bro. Da er Coastal E et godt og godkjent alternativ.

En GODKJENT elektronisk kartløsning gir mange fordeler

Med en elektronisk kartløsning fjerner man det manuelle arbeidet knyttet til distribusjonen av papirkart. Om bord reduseres arbeidet med manuelle kartrettelser til et absolutt minimum. Elektronisk tilgjengelige kartoppdateringer kan lastes ned fra kartleverandørene med vår online løsning og våre systemer genererer nødvendige logger slik at samsvar med regelverk enkelt kan dokumenteres. Samtidig sikres det at man navigerer trygt, i oppdaterte kart.

En elektronisk kartløsning gir også navigatøren en langt bedre situasjonsforståelse. Man får eget skip plassert nøyaktig i kartet og man får presentert posisjonen for AIS mål og radarekko fra fartøy og andre objekter som kan utgjøre en risko i forhold til egen navigering.

TECDIS er en typegodkjent og rattmerket ECDIS for fartøy som har bærekrav til elektronisk kartløsning.

Coastal E er en godkjent løsning i stedet for ECDIS, for fartøy opptil 24 meter, i nasjonal fart.

SKAL MAN VELGE TECDIS eller COASTAL E?

Det er først og fremst et eventuelt bærekrav til ECDIS som er bestemmede for valg av løsning. TECDIS er en typegodkjent og rattmerket ECDIS og er rett valg for IMO fartøy med bærekrav til ECDIS. Når det ikke foreligger bærekrav kan Coastal E installeres som en godkjent løsning i stedet for ECDIS, som erstatning for det fysiske kartet.

Coastal E følger ECDIS ytelsesstandard på alle punkter, kun med avvik som tillates iht Sjøfarsdirektoratets rundskriv RSV 14-2022 (for lasteskip) og RSV 16-2022 (for fiskefartøy). Coastal E er altså ikke en rattmerket ECDIS, men godkjent i stedet for ECDIS, for fartøy opptil 24 meter.

Fartøy som er over 24 meter som ikke har bærekrav til ECDIS må allikevel installere en rattmerket løsning som erstatning for papirkartet.

BEDRE ERGONOMI MED STØRRE SKJERMER

FDA_Finn_TECDIS_bro_skipper_Osvoll

Fra broen på FDA Finn. I skipperstolen sitter stryrmann Elias Olsvoll.

TECDIS LEVERES MED SKJERMER opptil 55''

For nybygg legges det i dag stor vekt på god sikt og god ergonomi for arbeidsstasjonene på broen. Det er ofte ønske om større skjermer. TECDIS har et godt utvalg av typegodkjente skjermer helt opp til 55''. I dag tilbys også gode skjermstyringsløsninger som utnytter fysisk plass og skjermflater optimalt. Slike løsninger kan installeres og benyttes som tilleggspresentasjon både for TECDIS og Coastal E.

betjening fra stolen

Større og mer behagelige stoler blir mer og mer vanlig. Både TECDIS og Coastal E kan leveres med armlenepanel FK 2020 for enkel og ergonomisk god betjening fra stolen. Med en slik løsning har man gjerne en litt større fysisk avstand til skjermene og det vil da være nødvendig å gå opp til skjermstørrelser som sammenfaller med ECDIS kravene for presentasjon av kart og navigasjonsrelatert informasjon som skal presenteres i kartet

COASTAL E - ET GODKJENT ALTERNATIV FOR MINDRE FARTØY I NASJONAL FART

Det er opp til hver enkelt flaggstat å akseptere elektroniske kartløsninger og løsninger for papirløs seilas for fartøy som ikke har bærekrav til ECDIS. Sjøfartsdirektoratets rundskriv RSV 14-2022 og RSV 16-2022 setter rammene for et alternativ til ECDIS for fartøy opptil 24 meter.I rundskrivene åpnes det for en elektronisk kartløsning som funksjonsmessig er i tråd med kravene til ECDIS, men hvor det tillates mindre skjermstørrelser og hvor eneste påkrevde tilkobling er en rattmerket GPS. For ECDIS er installasjonskravene mer omfattende da det også kreves tilkobling av gyro, fartslogg, AIS, samt en hovedstrøms- og nødstrømsforsyning. Til sammen krav som gjør det lite aktuelt for mindre fartøy å installere ECDIS som erstatning for papirkartet.

FurunoNorge_bro_Coastal E

Coastal E 2224 og IMO-godkjent radar FAR-1518 med 22'' skjerm er en god løsning for mindre fartøy med begrenset plass på broen.

PAPIRLØS SEILAS. Tidligere var det bare skip med en duplisert IMO-godkjent ECDIS-løsning som kunne seile papirløst, både i nasjonalt og internasjonalt farvann. Dette gjelder fortsatt for skip i internasjonal fart, selv om de ikke har bærekrav til ECDIS. Som følge av kravene til ECDIS installasjonen, som krever tilkobling av både gyro, fartslogg, AIS og GPS, samt en hovedstrøms- og nødstrømsforsyning, har det vært lite aktuelt for mindre fartøy å installere ECDIS som erstatning for papirkartet. Coastal E utgjør et reelt alternativ i tråd med nye rammer fra Sjøfartsdirektoratet.

FLERE KUNDER VELGER TECDIS FOR SERVICEFARTØY UTEN BÆREKRAV TIL ECDIS

FDA Finn er et av Finnsnes Dykk & Anleggservice AS  sine nyere fartøy levert av Salthammer Båtbyggeri. FDA Finn er identisk med FDA Astri som ble levert i juni i  2021. Dette er begge servicekatamaraner på 25 meter. De har ikke bærekrav til IMO-godkjent ECDIS, men de velger allikevel å installere TECDIS.

I henhold til nasjonalt regelverk kunne de ha gått for en Coastal E-løsning siden fartøyets lengde (L), også kalt regellengde, er 23,8 meter. Imidlertid har begge fartøy fartssertifikat for å kunne operere i europeisk farvann- og rederiet velger papirløs seilas for alle sine fartøy. Dermed må IMO kravene til elektronisk kartløsning tilfredsstilles.

FDA_Finn_TECDIS_bro_arbeidsbåt

Fra broen på servicekatamaranen FDA Finn. Furuno radar FAR-1518 og TECDIS 2424 presenteres på 55'' skjermer gjennom matriseløsning.

FDA Finn og FDA Astri er større servicefartøy med god plass på broen.

- Dette er fartøy for krevende operasjoner der god sikt og nøyaktig situasjonsforståelse er avgjørende. Vi har lagt stor vekt på at operatørene skal ha størst mulig skjermflater for presentasjon av ulike navigasjons- og operasjonsrelaterte systemer. Vi har innstallert TECDIS 2424 i tråd med regelverk og benytter muligheten til å ta kartpresentasjonen ut på 55'' skjermflater i matriseløsningen vår. Våre operatører er svært godt fornøyd med denne løsningen, forteller daglig leder Keneth Larsen hos Finnsnes Dykk og Anleggservice.

NYHETER FRA FURUNO NORGE