F3D-S

Key features

  • 3D bilde av fisk og bunn gir mulighet til å se hele fiskestimen uten å tilte.
  • Filter for fjerning av bunnekko. For lettere å kunne se fisk tett mot bunnen.
  • Filter for fjerning av fiskeekko. For å kunne se trål og tråldører ved store mengder fisk.
  • Eget vertikal scan bilde for å kunne se høyden på tråldørene.
  • Markører for å bestemme avstand og bredde mellom tråldørene.
  • Symbol for snurpenot. For å beregne bredde og dybde på fiskestimen i forhold til not.
  • Indikator for å beregne volum på fiskestimen. Flere fiskestimer kan sammenlignes samtidig.
  • Bedre oversikt under setting av not, fordi man slipper å tilte.
  • Enkel og brukervennlig betjening
Categories: , ,