BR-500

Nøkkelegenskaper

Bridge Navigational Watch Alarm System (BNWAS)
  • Oppfyller IMO resolution MSC.128(75) for «Bridge navigasjon Watch Alarm System»
  • Administrerer og presenterer alarm-informasjonen på display enheten
  • Alarm informasjon er sortert og vises i henhold til prioritet
  • Safety System for å overvåke vakthavende offisers tilstedeværelse for å minimere alvorlige ulykker
  • Overfører alarm til back-up offiser, hvis ikke vakthavende offiser reagerer på en aktivert alarm eller kriseoppringing
  • 3 operasjonen moder tilgjengelig: One-Man, Brovakt og Havne mode
Kategori: