FCV-628

Kompakt 2-frekvens ekkolodd med ACCU-FISH™ og Rezboost™

  • Skiller ekkoene svært godt fra hverandre
  • Fulldigitalisert mottaker og sender
  • ACCU-FISH™ viser fiskens størrelse
  • Meget god autofunksjon
  • 600W sendereffekt
  • Bunnklassifisering
X
X