Trålsonar TS-332

Trålsonar med 2-frekvens ekkolodd

  • Frekvens: 330 kHz
  • Ekkoloddfrekvens: 120/260 kHz
  • Dybde, roll og pitch sensor
  • 2-skjermsløsning for samtidig visning av sonar og ekkolodd
  • Mulig å tilkoble inntil 4 fangstsensorer
  • Eksport av dybdedata til Furuno sonar og ekkolodd
  • Kan dele prosessor og strømforsyning med TS-360